Уторак, 30. новембар 2021.

Дачић сазвао Једанаесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је Једанаесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, за уторак, 7. децембар 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

  1. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, који је поднела Влада;
  2. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
  3. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који је поднела Влада;
  4. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је поднела Влада;
  5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима, који је поднела Влада;
  6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о трговинској и економској сарадњи, који је поднела Влада и
  7. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd и Raiffeisen banke a.d. Beograd по задужењу Jавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији, који је поднела Влада.

Седница ће се одржати у великој сали Дома Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића број 13.