Уторак, 12. октобар 2010.

Шеста седница Одбора за развој и економске односе са иностранством

На седници од 12. октобра, чланови Одбора за развој и економске односе са иностранством размотрили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике уз Споразум о економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о економској, техничкој и научној сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о изменама и допунама Споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Чешке Републике о узајамном подстицању и заштити улагања и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Малте о узајамном подстицању и заштити улагања.На седници од 12. октобра, чланови Одбора за развој и економске односе са иностранством размотрили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике уз Споразум о економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о економској, техничкој и научној сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о изменама и допунама Споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Чешке Републике о узајамном подстицању и заштити улагања и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Малте о узајамном подстицању и заштити улагања.

С обзиром да на седници није било кворума за одлучивање, чланови Одбора обавили су само расправу о предложеним законима, које су им представили представници Министарства економије и регионалног развоја.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије мења се и унапређује постојећи Закон. Новина је измештање седишта Фонда из Београда у Ниш, што ће створити могућност да Фонд отвори своје филијале на читавој територији Србије. Предлогом се дефинише обављање послова конверзије потраживања у случајевима када није могуће наплатити потраживање, уз претходну сагласност Владе; повећава се обавеза Фонда да се капитал одржава на 10 милијарди евра, како би се ојачала капитална база; прецизније се дефинише издавање гаранција и кредита и омогућава улагање у хартије од вредности. Такође, Предлогом се дефинише да је Фонд у обавези да ресорном Министарстрву доставља извештаје о раду четири пута годишње.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије предвиђа измештање седишта Агенције из Београда у централну Србију, уз могућност отварања филијала Агенције. Предлогом се омогућава осигурање извозних послова на домаћем тржишту и проширује се давање гаранција. Предлог је урађен у складу са праксом у свим светским екпортно-кредитним агенцијама.

Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике уз Споразум о економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике дефинише сарадњу у инфраструктури. Закључен је у мају ове године и односи се на ревитализацију и модернизацију путног саобраћаја на железници на Коридору 10, на деоници пута Ниш-Димитровград. Заједничка мешовита комисија која се оснива овим Протоколом може да предложи у оквиру овог пројекта и реализацију других инфраструктурних пројеката. Такође, Протоколом се обезбеђује повољно финансирање код Чешке кредитне банке за 85 процената вредности пројекта.

Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о економској, техничкој и научној сарадњи потписан је у мају ове године и њиме се дефинише институционални оквир за унапређење сарадње. Иницијативу за потписивање покренула је египатска страна, општег је типа и у складу са тржишним принципима обе земље. Када буде ратификован престаће да важи садашњи Споразум који је потписан шездесетих година прошлог века.

Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о изменама и допунама Споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Чешке Републике о узајамном подстицању и заштити улагања и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Малте о узајамном подстицању и заштити улагања представљају стандардну форму Споразума са земљама са којима се узајамно улаже. Суштина оба предлога је заштита узајамног улагања и заштита од мера са ефектом експропријације.

У расправи о предложеним законима највише пажње посвећено је предлозима закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије и о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије. Чланови Одбора похвалили су рад обе институције истакавши да је потребно повећати њихов капитал како би средства намењена подстицају индустрије и извоза била адекватна.

У наставку рада председник Одбора обавестио је чланове Одбора о посети парламентарног одбора ЕФТА Народној скупштини крајем октобра и позвао их да присуствују састанку са њима.

Седници је председавао Милош Јевтић, председник Одбора.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2