Уторак, 27. децембар 2022.

Седма седница Одбора за заштиту животне средине

На седници Одбора, одржаној 27. децембра, чланови Одбора разматрали су тачку дневног реда:


  1. Разматрање Основе за приступање Републике Србије Споразуму између Европске заједнице за атомску енергију (Еуратом) и држава нечланица Европске уније о учешћу потоњих у договорима Заједнице за рану размену информација у случају радиолошке ванредне ситуације (ECURIE) и текста Споразума између Европске заједнице за атомску енергију (Еуратом) и држава нечланица Европске уније о учешћу потоњих у договорима Заједнице за рану размену информација у случају радиолошке ванредне ситуације (ECURIE) (03 Број: 337-2812/22 од 16. децембра 2022. године), ради давања сагласности надлежног одбора за привремену примену Споразума до његовог ступања на снагу.

О тачки дневног реда говорили су Бранко Брајић, помоћник директора Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, а присуствовала је и Ведрана Вулетић, руководилац одсека за мониторинг, контролу и ванредне ситуације у Директорату.

Након расправе која је уследила, Одбор је донео Одлуку о давању сагласности за привремену примену Споразума до његовог ступања на снагу. Извештај о одобрењу привремене примене Споразума ће бити упућен Влади Републике Србије на даље поступање.

Седници је председавао председник Одбора Александар Јовановић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора, Душан Радојевић, Милимир Вујадиновић, Бранислав Јосифовић, Марија Јовановић, проф. др Зоран Радојичић, Милан Глушац, Јасмин Хоџић, проф. др Бранимир Јованчићевић, Душан Марић, Маријан Ристичевић, Зоран Стојановић, Иван Карић, Милија Милетић, Дејан Булатовић и Ивана Парлић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 27. децембар 2022. | Седма седница Одбора за заштиту животне средине 27.12.2022.