Понедељак, 10. септембар 2007.

Трећа седница Одбора за заштиту животне средине

Одбор за заштиту животне средине, на седници одржаној 10. септембра, којој је председавао председник Одбора Чедомир Јовановић, размотрио је сет предлога закона о потврђивању конвенција које се тичу заштите животне средине, а које је Влада Републике Србије поднела по хитном поступку.Одбор за заштиту животне средине, на седници одржаној 10. септембра, којој је председавао председник Одбора Чедомир Јовановић, размотрио је сет предлога закона о потврђивању конвенција које се тичу заштите животне средине, а које је Влада Републике Србије поднела по хитном поступку.

Министар за заштиту животне средине Саша Драгин и помоћник министра Јелена Цветковић, образложили су члановима Одбора предлоге закона и представили план рада министарства у наредном периоду. Министар Драгин је истакао да је пред Министарством за заштиту животне средине интензиван рад на пољу усаглашавања законске регулативе наше земље са законодавством ЕУ и да ће се стратегија рада министарства кретати у четири правца, и то: контрола и санкционисање загађивача, законодавни оквир, пречишћавање у срединама где се налазе велики загађивачи и едукација грађанства у области екологије.

Чланови Одбора су дневни ред седнице проширили још једном тачком, тако да су размотрени и једногласно усвојени Предлог закона о потврђивању Кјото Протпкола уз Оквирну конвенцију УН о промени климе, Предлог закона о потврђивању Конвенције УН о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња, Предлог закона о потврђивању Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата и Предлог закона о потврђивању Конвецније о процени заштите животне средине у прекограничном поступку.

Одбор је једногласно одлучио да члан Одбора Иван Живадиновић буде представник Народне скупштине на међународном скупу о забрани употребе хемијској оружја, као и да се на наредној седници донесе план активности Одбора у наредном периоду.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1