Понедељак, 8. октобар 2007.

Седма седница Одбора за правосуђе и управу

Одбор за правосуђе и управу је на седници одржаној 8. октобра, којој је председавао председник Одбора Мирослав Петковић, размотрио у појединостима предлоге закона о државном печату Републике Србије, о печату државних и других органа, о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, о изменама и допунама Закона о државној управи и о изменама и допунама Закона о Влади.Одбор за правосуђе и управу је на седници одржаној 8. октобра, којој је председавао председник Одбора Мирослав Петковић, размотрио у појединостима предлоге закона о државном печату Републике Србије, о печату државних и других органа, о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, о изменама и допунама Закона о државној управи и о изменама и допунама Закона о Влади.

Председник Одбора обавестио је чланове да Влада није доставила мишљење о амандманима на Предлог закона о државном печату Републике Србије. Народни посланици су поднели четири амандмана на овај Предлог закона, које Одбор није прихватио.

На Предлог закона о печату државних и других органа поднето је девет амандмана. Одбор није прихватио ниједан амандман.

Одбор такође није прихватио ниједан од три поднета амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

Народни посланици су поднели пет амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи, од којих је Влада прихватила амандмане народних посланика Срђана Шајна и Петра Цветковића, а чланови Одбора нису прихватили преостала три амандмана.

Чланови Одбора су обавили расправу у појединостима и о 24 амандмана поднета на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Влади. Влада је прихватила два амандмана народног посланика Срђана Шајна. Чланови одбора нису прихватили преостале амандмане.

Одбори везани за ову активност