23. новембар 2021. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

23. новембар 2021. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Уторак, 23. новембар 2021.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, за уторак, 23. новембар 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре усвајања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Јахја Фехратовић, Шаип Камбери, Ђорђе Милићевић и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

За ову седницу утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2022. годину, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о буџетској инспекцији, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије коју представља министар финансија („Зајмопримац“) за Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза I“, који је поднела Влада;
 16. Предлог одлуке о разрешењу чланова Националног савета за културу, који је поднео Одбор за културу и информисање и
 17. Предлог чланова Националног савета за културу, који је поднео Одбор за културу и информисање.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 2. до 15. и заједнички јединствени претрес о тачкама 16. и 17. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је расправу, у начелу, о првој тачки дневног реда, о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2022. годину.

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, са пратећим предлозима одлука образложила је председница Владе Републике Србије Ана Брнабић.

Након обављене расправе, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић подсетио је народне посланике на члан 87. став 5. Пословника Народне скупштине, по којем председник може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона, те је одредио уторак, 23. новембар, са почетком у 18.00 часова, као Дан за гласање о тачкама 1. дневног реда седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 23. новембра, народни посланици су већином гласова прихватили Предлог закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2022. годину.

Резултати гласања:

1.1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2022. годину

1.2. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину

1.3. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину

1.4. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину

1.5. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2022. годину

Другог дана рада, 24. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 2. до 15. дневног реда седнице, које је образложио потпредседник Владе и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић.

До краја дана Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес и јединствени претрес о тачкама 2. до 15. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 26. новембра, Народна скупштина је започела заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 16. и 17. дневног реда седнице - Предлогу одлуке о разрешењу чланова Националног савета за културу, који је поднео Одбор за културу и информисање и Предлогу чланова Националног савета за културу, који је поднео Одбор за културу и информисање.

Предлоге аката образложиле су потпредседница Владе и министарка културе и информисања Маја Гојковић и председница Одбора за културу и информисање Сандра Божић.

У наставку седнице, Народна скупштина завршила је заједнички и јединствени претрес о тачкама 16. и 17. дневног реда седнице и започела претрес у појединостима о тачкама 4, 5, 6, 7. и 9. дневног реда.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес о појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о експропријацији.

Након што је Народна скупштина обавила претрес о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је петак, 26. новембар са почетком у 18.00 часова, као Дан за гласање о тачкама 2. до 17. дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2021. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 26. новембра, Народна скупштина усвојила је у целини Предлог закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему, Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о буџетској инспекцији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији, Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју.

Народна скупштина усвојила је у целини и Предлог закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године, као и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије коју представља министар финансија („Зајмопримац“) за Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза I“.

Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о разрешењу чланова Националног савета за културу и Предлог чланова Националног савета за културу, за које су изабрани Зоран Вапа, Жељко Марковић, Горан Васић, др Владимир Пиштало, Небојша Кундачина, др Невена Даковић, академик Иван Јевтић, академик Злата Бојовић, др Исидора Бјелаковић, Андраш Урбан и др Сузана Кујунџић Остојић.

Резултати гласања:

2. Предлог закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему

3. Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

5. Предлог закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

8. Предлог закона о буџетској инспекцији

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

10. Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона

11. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју

14. Предлог закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године

15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни ("KfW") и Републике Србије коју представља министар финансија ("Зајмопримац") за Програм "Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза I"

16. Предлог одлуке о разрешењу чланова Националног савета за културу

17. Предлог чланова Националног савета за културу

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.


Видео (13)

Уторак, 23. новембар 2021. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(I)

Уторак, 23. новембар 2021. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(II)

Уторак, 23. новембар 2021. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(III)

Уторак, 23. новембар 2021. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(IV)

Уторак, 23. новембар 2021. | Дан за гласање о првој тачки дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.

Прикажи још Преостало видео снимака: 8


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
недеља, 4. јун
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја