1. децембар 2015. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

1. децембар 2015. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Уторак, 1. децембар 2015.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години за уторак, 1. децембар 2015. године, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Чотрић, Сулејман Угљанин, Драган Јовановић, Аида Ћоровић, Благоје Брадић и Александар Јовичић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о рударству и геолошким истраживањима, који је поднела Влада;
2. Предлог стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, који је поднела Влада;
3. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова дипломатских или конзуларних представништава, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора, који је поднела Влада;
7. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и
8. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Игора Бечића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. и 2. дневног реда седнице, заједнички јединствени претрес о тачкама 3,4,5. и 6. дневног реда седнице, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 7. и 8. дневног реда седнице.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о рударству и геолошким истраживањима и о Предлогу стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030.године, које је образложио представник предлагача, министар рударства и енергетике Александар Антић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. и 2. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 2. децембра 2015. године, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова дипломатских или конзуларних представништава, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора.

До краја рада, Народна скупштина обавила је и заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015. годину и Предлогу одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину.

Трећег дана рада, 4. децембра, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о рударству и геолошким истраживањима.

На предлог народног посланика Зорана Бабића,а на основу члана 168. став 3. Пословника Народне скупштине, Народна скупштина уврстила је у дневни ред Седме седнице Народне скупштине у 2015. години, као тачку 9, Предлог одлуке о избору председника Националног просветног савета.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогу одлуке.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, одредила је петак 4.децембар, са почетком у 14 часова и 52 минута, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о рударству и геолошким истраживањима, Предлог стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова дипломатских или конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора.

Такође, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015.годину.

Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о избору председника Националног просветног савета и изабрала проф.др Александра Липковског, са 142 гласа народних посланика, за председника Националног просветног савета.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о рударству и геолошким истраживањима, у целини

2. Предлог стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, у целини

3. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова дипломатских или конзуларних представништава

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015. годину

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину

9. Предлог одлуке о избору председника Националног просветног савета

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5