9. октобар 2015.  Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

9. октобар 2015. Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Петак, 9. октобар 2015.

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години за петак, 9. октобар 2015. године, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина је утврдила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о железници, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице, који је поднела Влада;
3. Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о друмском превозу путника и ствари, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце, који је поднела Влада;
9. Предлог за доношење одлуке о престанку функције председнику Привредног суда у Чачку, који је поднео Високи савет судства;
10. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
11. Збирна листа кандидата за избор прве половине чланова Националног просветног савета на период од шест година, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво;
12. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво;
13. Предлог аутентичног тумачења одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др.закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон и 61/07), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство.

Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4. и 5. дневног реда седнице, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 6, 7. и 8. дневног реда седнице, затим заједнички јединствени претрес о тачкама 9. и 10. дневног реда, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 11. и 12. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина је започела заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о железници, о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице, о потврђивању Споразума о међународном комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари и о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о друмском превозу путника и ствари.

Предлоге закона образложила је представник предлагача проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4. и 5. дневног реда седнице.

Другог дана, 13. октобра 2015. године, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Чотрић, Др Благоје Брадић, Неђо Јовановић, Олена Папуга, Борислав Стефановић и проф. др Марко Атлагић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

На предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, Народна скупштина је констатовала престанак мандата, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Снежани Маловић, даном подношења оставке.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, Предлогу закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити и Предлогу закона о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце.

Предлоге закона образложио је представник предлагача Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Трећег дана рада, 14. октобра, Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама 9. и 10. дневног реда седнице, односно о Предлогу за доношење одлуке о престанку функције председнику Привредног суда у Чачку и Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, које је у име предлагача образложила Бранка Банчевић, члан Високог савета судства.

Народна скупштина започела је и закључила јединствени претрес о тачкама 11. и 12. дневног реда седнице, односно о Збирној листи кандидата за избор прве половине чланова Националног просветног савета на период од шест година и Предлогу одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, које је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, а које је образложила народни посланик мр Александра Јерков, представник предлагача.

До краја рада, Народна скупштина је обавила и претрес о Предлог аутентичног тумачења одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др.закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон и 61/07), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство.

Четвртог дана рада 15. октобра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Драган Јовановић, Муамер Бачевац, Александар Сенић, Риза Халими, Александар Јовичић и Борислав Стефановић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада народни посланици започели су претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о железници.

Народна скупштина је водила и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о железници и до краја дана обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице.

Петог дана рада, 16. октобра, Народна скупштина водила је и закључила расправу о амандманима 6. и 7. тачке дневног реда седнице.

У оквиру Четврте седнице Другог редовног заседања, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, одредио је уторак 3. новембар 2015. године, са почетком у 17.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години, пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда те седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика следеће:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о железници, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о друмском превозу путника и ствари, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце, који је поднела Влада;

9. Предлог за доношење одлуке о престанку функције председнику Привредног суда у Чачку, који је поднео Високи савет судства;

10. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;

11. Збирну листу кандидата за избор прве половине чланова Националног просветног савета на период од шест година, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво;

12. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво;

13. Предлог аутентичног тумачења одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др.закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон и 61/07), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство.

У Дану за гласање Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају Пословник није био повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председавајући седници председник Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
недеља, 29. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја