Понедељак, 26. децембар 2011.

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић сазвала је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за понедељак, 26. децембар 2011. године, са почетком у 12.00 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2012. годину:

1)Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

2)Републичког фонда за здравствено осигурање,

3) Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона буџетском систему, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,који је поднела Влада;

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,који је поднела Влада;

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају,који је поднела Влада;

8. Предлог закона о изменама Закона о јавним путевима, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за заштиту животне средине, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о допунама Закона о уређењу судова, који је поднела Влада;

13. Предлог закона о допуни Закона о јавном тужилаштву, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о измени Закона о судским таксама, који је поднела Влада;

15. Предлог одлуке о престанку функције члана Високог савета судства, који је поднео Одбор за правосуђе и управу Народне скупштине и

16. Предлог одлуке о образовању Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010 – 2015), коју је поднела народна посланица Гордана Чомић.

Народна скупштина усвојила је предлог народне посланице Гордане Чомић да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 10. и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 11, 12, 13,14. и 15. дневног реда седнице.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 10.дневног реда седнице, које је у име предлагача, образложио председник Владе и министар финансија Мирко Цветковић.

До краја првог дана рада, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 10. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 27. децембра, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Предлогу закона о допунама Закона о уређењу судова, Предлогу закона о допуни Закона о јавном тужилаштву,Предлогу закона о измени Закона о судским таксама и Предлогу одлуке о престанку функције члана Високог савета судства. Предлоге тих аката образложила је министарка правде Снежана Маловић.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Бојан Ђурић, Владимир Милентијевић,

Злата Ђерић, Јоргованка Табаковић, Борис Алексић и Нада Колунџија. затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, поздравила је госте, студенте и професоре Правног факултета Универзитета у Београду, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

До краја рада, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 11. до 15.дневног реда седнице. Такође,обавила је јединствени претрес о Предлогу одлуке о образовању Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010 – 2015), који је поднела и образложила на самој седници народна посланица Гордана Чомић.


Трећег дана рада, 28. децембра Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2012. годину.
У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о предлозима пратећих закона уз буџет за 2012. годину - о изменама и допунама Закона о буџетском систему, о акцизама, о порезу на добит правних лица, о доприносима за обавезно социјално осигурање, о пореском поступку и пореској администрацији.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о предлозима закона о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају, о изменама Закона о јавним путевима о изменема и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и о изменама и допунама Закона о Фонду за заштиту животне средине.

Четвртог дана рада, 29.децембра, Народна скупштина наставила је рад расправом у поједостима о Предлогу закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици Зоран Остојић, Велимир Милентијевић, Сузана Грубјешић, Марина Томан и Мирослав Маркићевић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У току преподневног дела рада Народна скупштина обавила је расправу у појединостима и о предлозима закона о допунама Закона о уређењу судова, о допуни Закона о јавном тужилаштву и о измени Закона о судским таксама.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић Дејановић одредила је четвртак, 29.децембар 2011.године, у 19 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2011.години.


Дан за гласање


У дану за гласање Народна скупштина усвојила је са 128 гласова народних посланика Предлог закона о
буџету Републике Србије за 2012. Годину. Народна скупштина усвојила је и предлоге одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2012. годину: 1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 2) Републичког фонда за здравствено осигурање, 3) Националне службе за запошљавање.

Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона буџетском систему, Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају, Предлог закона о изменама Закона о јавним путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за заштиту животне средине, Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Предлог закона о допунама Закона о уређењу судова, Предлог закона о допуни Закона о јавном тужилаштву и Предлог закона о измени Закона о судским таксама.

У наставку гласања, Народна скупштина није усвојила Предлог одлуке о престанку функције члана Високог савета судства, док је већином гласова народних посланика усвојила Предлог одлуке о образовању Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010 – 2015).

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су током седнице указивали народни посланици и одлучила да није повређен ниједан члан Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић Дејановић закључила је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2011.години и пожелела, у име народних посланика, свим грађанима Србије срећне предстојеће празнике.

По закључивању седнице камерни мешовоти хор VOX SLAVICUM из Београда извео је химну Републике Србије, чиме је завршено Друго редовно заседање Народне скупштине у 2011.години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
субота, 3. јун
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја