14. јун 2021. Ђорђе Милићевић учествовао на састанку Сталног одбора Парламентарне скупштине Процеса сарадње у југоисточној Европи

14. јун 2021. Ђорђе Милићевић учествовао на састанку Сталног одбора Парламентарне скупштине Процеса сарадње у југоисточној Европи

Понедељак, 14. јун 2021.

Ђорђе Милићевић учествовао на састанку Сталног одбора Парламентарне скупштине Процеса сарадње у југоисточној Европи

Заменик члана сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној Европи Ђорђе Милићевић учествовао је на онлајн састанку Сталног одбора Парламентарне скупштине Процеса сарадње у југоисточној Европи, који се у оквиру турског председавања ПСЈИЕ, одржао 14. јуна 2021. године.


На састанку се разговарало о нацртима докумената за Пленарну седницу Парламентарне скупштине ПСЈИЕ, која ће бити одржана 21-23. јуна у Анталији, и о седишту Сталног секретаријата Парламентарне скупштине ПСЈИЕ.

На састанку је било речи и о приоритетима турског председавања ПСЈИЕ: сарадња у области здравства у периоду након пандемије КОВИД-19, унапређење регионалне сарадње, управљање миграцијама, повећање квалитета образовања и људских ресурса, изградње комуникационих и транспортних рута.

У оквиру треће тачке Дневног реда, где је било речи о нацртима извештаја са препорукама Генералног одбора за правду, унутрашње послове и безбедносну сарадњу, Ђ. Милићевић је истакао да је овај акт претходно усаглашен на састанку Генералног одбора одржаном 15. априла о.г. Истакао је да стална делегација Народне скупштине настоји да постигне консензуалне договоре о различитим питањима којима се бави ова парламентарна организација. Ипак, Ђ. Милићевић је истакао да понашање једне од учесница ПСЈИЕ не дозвољава да нормално функционишемо, и систематски крши све постигнуте договоре и свесно занемарује услове под којима је примљена у ову организацију.

Ђ. Милићевић је све учеснике састанка подсетио да је шеф наше сталне делегације, председник Ивица Дачић у писму које је упутио председнику Велике народне скупштине Турске Мустафи Шентопу, а које је достављено и свим осталим учесницима, истакао да: "Будући да Парламент у Приштини председава одборима који су поднели нацрте извештаја и резолуција, указујемо да поједини делови текстова у потпуности одступају од статусно неутралне терминологије и употребе симбола. И овим путем, подсећамо на договор који је постигнут на Самиту шефова држава и влада, на Брду код Крања, 24. априла 2018. године, када је усвојена заједничка Декларација, у којој се истиче статусна неутралност током председавања Приштине. У Декларацији се експлицитно наводи да ће Приштина председавати Процесом сарадње у југоисточној Европи без прејудицирања ставова осталих учесница по питању њеног статуса или статуса у оквиру ПСЈИЕ, организовати све састанке, без обзира на ниво, у неутралним просторијама, постарати да сва документа, укључујући и позивнице, буду у неутралном формату, као и да ће наставити са досадашњом праксом према којој нема истицања државних симбола током састанака.“ Такође, Ђ. Милићевић је у наставку свог излагања истакао да састанци Генералног одбора за социјални развој, образовање, истраживање и науку и Генералног одбора за економију, енергетику и инфраструктуру, којим је председавао Парламент у Приштини, а који је требало да се одрже у суботу и недељу 12. и 13. јуна, нису имали кворум потребан за рад и одлучивање. Према информацијама које имамо приштинско председавање није обезбедило потребан кворум, односно имало је мање од пет присутних делегација, тако да се може сматрати да ти састанци нису ни одржани, као ни да нацрти аката које је предложило приштинско председавање нису усвојени јер нису обезбедили подршку половине делегација. Ђ. Милићевић је позвао турско председавање, које је дужно да се стара о поштовању правила рада и до сада постигнутих договора, да уложи додатни напор како би ова организација наставила са нормалним радом и да заустави обесмишљавање њеног рада, коме су сви учесници Парламентарне скупштине ПСЈИЕ изложени.

И поред изнетих аргумената са наше стране Приштина је инсистирала да се настави расправа о нацртима докумената генералних одбора и поред чињенице да нацрти докумената нису усвојени, јер није постојао потребан кворум на састанцима два Генерална одбора.

Наша делегација се оштро успротивила позивајући се на јасне процедуре Пословника о раду што је после и прихваћено и од стране учесника састанка.

У оквиру четврте тачке Дневног реда, када се расправљало о седишту Сталног секретаријата, Ђ. Милићевић је изнео званичан став да даље активности треба усмерити на постизање консезуалног договора о седишту секретаријата и буџету, чиме ће бити заокружен процес конституисања Парламентарне скупштине ПСЈИЕ. „У протеклом периоду чинило се да смо надомак консензуса али је он некако измицао сваки пут. Дозволите ми да подсетим да је уочи претходног састанка Сталног одбора одржаног у децембру 2020. године, шеф наше сталне делегације, председник НС РС И. Дачић, у писму које је доставио турском председавању, изнео наш став да одлука о успостављању Сталног секретаријата мора бити донета консензусом свих учесника Парламентарне скупштине ПСЈИЕ и на основу две постојеће кандидатуре: Софије и Истанбула. Принцип консензуса је основни принцип који и даље треба да остане начин одлучивања јер смисао овог вида парламентарне сарадње је управо дијалог и сагласност око најважнијих регионалних питања“, истакао је Ђ. Милићевић. Он је позвао Софију и Анкару да поново покушају да успоставе дијалог, и да у доброј вери постигну договор о овом важном питању, које ће бити на добробит свих нас и наших грађана.

Ђ. Милћевић је на састанку изнео предлог да Народне скупштина РС буде домаћин и председава Генералним одбором за енергетику, економију и инфраструктуру, што је консензусом свих учесника прихваћено.

Све време састанка Приштина је условљавала и опструирала договоре о чему је Ђ. Милићевић изнео јасан став да је такво понашање Приштине непримерено и недопустиво и у супротности са свим постигнутим договорима чиме се директно нарушава рад ПСЈИЕ.