21. април 2021. Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

21. април 2021. Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Среда, 21. април 2021.

Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је Девету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години за среду, 21. април 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Народна скупштина утврдила је дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о измени и допунама Закона о осигурању, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о регистру административних поступака, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава, који је поднела Влада и
 13. Предлог закона о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији, који је поднела Влада.
Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика др Александра Мартиновић да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 2. до 6; тачкама 7. до 10. и тачкама 11. до 13.

Народна скупштина је одлучила да време расправе о 1. тачки дневног реда буде дуплирано и да траје десет сати.

Народна скупштина започела је начелни претрес о 1. тачки дневног реда, а у име предлагача Предлог закона образложио је министар финансија Синиша Мали.

До краја дана, Народна скупштина водила је и завршила начелни претрес о тачки 1. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 22. априла, пре почетка рада, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Ђорђе Милићевић и Марјан Ристичевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о тачкама од 2. до 6. дневног реда седнице.

Предложене законе образложио је представник предлагача, министар финансија Синиша Мали.

Након обављене расправе, председник Народне скупштине Ивица Дачић навео је да на предлоге закона из тачака од 1. до 4. дневног реда седнице нису поднети амандмани, и подсетио народне посланике на члан 87. став 5. Пословника Народне скупштине, по којем председник може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона, те је одредио четвртак, 22. април, са почетком у 18.32 часа, као Дан за гласање о тачкама од 1. до 4. дневног реда седнице.

Дан за гласање о тачкама од 1. до 4. дневног реда седнице

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је једногласно, са 193 гласа народних посланика, Предлог закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину, који је поднела Влада.

Народна скупштина је у Дану за гласање усвојила једногласно и Предлог закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Предлог закона о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и Предлог закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, које је поднела Влада.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину

2. Предлог закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

3. Предлог закона о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

4. Предлог закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Трећег дана рада, 27. априла, Народна скупштина водила је и завршила начелни претрес о тачкама од 7. до 10. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 28. априла 2021. године, Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине, Предлогу закона о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава и Предлогу закона о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић одредио је среду, 28. април 2021. године са почетком у 15.33 часова, као Дан за гласање о тачкама 5. до 13. дневног реда Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.

Дан за гласање о тачкама од 5. до 13. дневног реда седнице

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је:

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о измени и допунама Закона о осигурању, који је поднела Влада;
10. Предлог закона о регистру административних поступака, који је поднела Влада;
11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине, који је поднела Влада;
12. Предлог закона о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава, који је поднела Влада и
13. Предлог закона о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији, који је поднела Влада.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и гласање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Девету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.


Видео (17)

Среда, 21. април 2021. | Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021.(I)

Среда, 21. април 2021. | Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021.(II)

Среда, 21. април 2021. | Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021.(III)

Среда, 21. април 2021. | Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021.(IV)

Четвртак, 22. април 2021. | наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.04.2021.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 12


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
недеља, 4. јун
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја