Понедељак, 14. новембар 2016.

Девета седница Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова

На седници Одбора, одржаној 14. новембра 2016. године, чланови Одбора су разматрали Предлог закона о спречавању насиља у породици и Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, које је поднела Влада.


Предлог Закона о спречавању насиља у породици образложили су Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде и Зоран Балиновац, помоћник министра правде. Радомир Илић је истакао да је циљ овог закона да се на општи и јединствени начин уреди организација и поступање државних органа и установа и тиме омогући делотворно спречавање насиља у породици. Такође, додао је да је неопходна боља координација између државних органа као и да је овим законом уведена новина, која се односи на специјализацију државних органа, пре свега полиције и тужилаштва. Упознао је чланове Одбора да су државни органи дужни да врше процену ризика и да на основу тога изрекну учиниоцу прекршаја меру удаљавања од 48 сати. При процени ризика нарочито се води рачуна о томе да ли је могући учинилац раније или непосредно пре процене ризика учинио насиље у породици и да ли је спреман да га понови. У наставку излагања државни секретар навео је да ће овим законом, надлежна полицијска управа водити евиденцију о пријављеним случајевима насиља у породици и да се ти подаци чувају у Централној евиденцији пет година, а након тога се бришу. Као новину предложеног закона, изнео је да ће се казном затвора од 60 дана казнити за прекршај лице, које прекрши хитну меру која му је изречена. Додао је да је Влада Републике Србије образовала Савет за сузбијање насиља у породици, који ће пратити примену овог закона.

Након расправе која је уследила, чланови Одбора већином гласова су одлучили да прихвате Предлог закона о спречавању насиља у породици, у начелу.

Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, такође је образложио државни секретар у Министарству правде Радомир Илић, истакавши да су промене које се налазе у оквиру закона обилне и подељене на неколико већих целина. Прву целину представљају кривична дела против привреде и службене дужности, другу чине кривична дела која представљају примену Истанбулске конвенције а трећу целину представљају актуелна кривична дела која су рађена на иницијативу других министарстава. Навео је да је за Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова нарочитo битна примена Инстанбулске конвенције и да је Министарство правде у том смислу унело неколико кривичних дела, као што су кривично дело прогањање, полно узнемиравање, присилан брак, генитално сакаћење и додао да су пооштрене казне за учиниоце насиља у породици.

У расправи је учествовала и Тања Игњатовић, представница Аутономног женског центра и изнела је сугестије и предлоге које се тичу оба предлога закона.

Након расправе, чланови Одбора су већином гласова одлучили да прихвате Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, у начелу.

У наставку седнице чланови Одбора су једногласно изабрали Меха Омеровића за члана Комисије за контролу извршења кривичних санкција.

Седници је председавао председник Одбора Мехо Омеровић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Милена Турк, Олена Папуга, Никола Јоловић, Љибушка Лакатош, Фатмир Хасани, Енис Имамовић, Срђан Ного, Миланка Јевтовић Вукојичић, Маја Виденовић, Татјана Мацура, Оливера Огњановић, Љиљана Малушић и Милена Бићанин.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 14. новембар 2016. | Девета седница Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова 14.11.2016.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2