Четвртак, 29. децембар 2011.

Девета седница Одбора за представке и предлоге

На седници одржаној 29. децембра 2011. године, чланови Одбора за представке и предлоге усвојили су Предлог одлуке поводом закључака са одржаног Јавног слушања на тему: ''Проблематика завршетка приватизације у Србији у светлу наступа нове економске кризе''.


У Предлогу одлуке се наводи:

Полазећи од чињеница изнетих на јавном слушању на тему: „Проблематика завршетка приватизације у Србији у светлу наступа нове економске кризе“ као и ставова који су том приликом заузети, а који се односе на потребу примене Закона о приватизацији и негативних последица које су настале у појединим случајевима његове примене, тј. остваривања процеса приватизације, указано је на потребу да би надлежни државни органи требало да размотре начине и могућности промене позитивне регулативе како би се у што већој мери отклониле, односно предупредиле негативне последице његове примене.

На јавном слушању је такође истакнута чињеница већег броја представки и значај последица на које је у поднетим представкама указано у остваривању процеса приватизације као и да надлежни државни органи , сагласно њиховим надлежностима, треба да остваре увид у спроведени процес приватизације и то пре свега у случајевима који су били предмет наведених представки, како би се процес спроведених приватизација сагледао са правно одговарајућег нивоа.

Имајући у виду изнето Одбор сматра да би надлежни државни органи требало да остваре увид у спроведени поступак приватизације и то пре свега у случајевима који су били предмет представки поднетих овом одбору. Ово из разлога, како би се процес спроведених приватизација сагледао, пре свега, са правно одговарајућег нивоа. Тиме би се допринело отклањању негативних појава које је процес приватизације произвео у појединим случајевма и то пре свега у сфери рада, запошљавања и социјално-пензијске заштите.

Наведене активности би истовремено требало да омогуће одговарајуће сагледавање позитивне регулативе као и начине и могућности њене евентуалне измене и допуне.

Такође, Одбор указује да су конкретна поступања од стране Одбора по одређеним представкама, које су се односиле на неке случајеве неуспешних приватизација, допринела изналажењу одговарајућих решења, тј. одређених позитивних ефеката, те ће се у том смислу наставити активности како би се допринело успешном превазилажењу проблема који су настали у прoцесу примене приватизације у појединим случајевима.

Седници је председавао председник Одбора Саша Дујовић.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2