15. децембар 2015. Девета седница Другог редовнoг заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

15. децембар 2015. Девета седница Другог редовнoг заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Понедељак, 14. децембар 2015.

Девета седница Другог редовнoг заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Девету седницу Другог редовног заседања Народне скупштинe Републике Србије у 2015. години за понедељак, 14. децембра, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина је утврдила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о извршењу и обезбеђењу, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, који је поднела Влада;
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о допуни Закона о судијама, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о допунама Закона о јавном тужилаштву, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, који је поднела Влада;
10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;
11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, који је поднела Влада;
12. Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању, који је поднела Влада и
13. Предлог закона о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, који је поднела Влада.

Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика Петра Петровића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 10. дневног реда седнице и заједнички начели претрес о тачкама 11, 12. и 13. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 15. децембра, пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Благоје Брадић, Дубравка Филиповски, Балша Божовић, Мирко Чикириз, Срђан Драгојевић и Милан Новаковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 10. дневног реда седнице. Предложене законе народним посланицима образложио је, у име предлагача, министар правде Никола Селаковић.

До краја рада Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 10. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 16. децембра 2015. године, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Предлогу закона о изменама Закона о здравственом осигурању и Предлогу закона о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства. Предложене законе народним посланицима образложио је, у име предлагача, министар здравља Златибор Лончар.

Четвртог дана рада, 17. децембра, пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Марко Ђуришић, Јована Јовановић, Александар Марковић и Риза Халими, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о извршењу и обезбеђењу.

До краја рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о тачкама 1. до 13. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о извршењу и обезбеђењу, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлогу закона о допуни Закона о судијама, Предлогу закона о допунама Закона о јавном тужилаштву, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Предлогу закона о изменама Закона о здравственом осигурању и Предлогу закона о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.

Петог дана рада, 18. децембра, Народна скупштина је одлучила да у дневни ред Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2015. години, уврсти по хитном поступку, као 14. тачку дневног реда, Предлог одлуке о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, коју је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Такође, Народна скупштина уврстила је у дневни ред седнице, по хитном поступку, и Предлог одлуке о избору председника и два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, коју је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као 15. тачку дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила јединствени претрес о тачкама 14. и 15. дневног реда седнице, као и расправу, у начелу и у појединостима, о осталим тачкама дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2015. години, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, одредио је петак, 18. децембар 2015. године, са почетком у 10.35 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о извршењу и обезбеђењу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлог закона о допуни Закона о судијама, Предлог закона о допунама Закона о јавном тужилаштву, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података, Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању, и Предлог закона о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.

У току гласања, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић поздравио је студенте Високе струковне школе за предузетништво из Београда, који су пратили део седнице са галерије велике сале Народне скупштине.

Већином гласова свих народних посланика Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Такође, Народна скупштина усвојила је већином гласова свих народних посланика и Предлог одлуке о избору председника и два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, тако да су са 145 гласова народних посланика изабрани Хана Хукић, за председника и Јасмина Миленковић и Бранислав Благојевић, за чланове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић честитао је председници и члановима Комисије на избору и пожелео им успех у раду.

У Дану за гласање Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о извршењу и обезбеђењу, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, у целини

4. Предлог закона о допуни Закона о судијама, у целини

5. Предлог закона о допунама Закона о јавном тужилаштву, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, у целини

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, у целини

12. Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању, у целини

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, у целини

14. Предлог одлуке о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

15. Предлог одлуке о избору председника и два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић закључио је Девету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5