22. септембар 2022. Учешће потпредседнице Народне скупштине Елвире Ковач на конференцији посвећеној представљању инструмента за укључивање принципа да нико не буде изостављен у законска и стратешка документа Републике Србије

22. септембар 2022. Учешће потпредседнице Народне скупштине Елвире Ковач на конференцији посвећеној представљању инструмента за укључивање принципа да нико не буде изостављен у законска и стратешка документа Републике Србије

Четвртак, 22. септембар 2022.

Учешће потпредседнице Народне скупштине Елвире Ковач на конференцији посвећеној људским правима

Потпредседница Народне скупштине Елвира Ковач учествовала је на конференцији посвећеној представљању инструмента за укључивање принципа да нико не буде изостављен у законска и стратешка документа Републике Србије, у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.


Обраћање потпредседнице Народне скупштине достављамо у целости:

„Уважене даме и господо,

Чувена америчка антрополошкиња Маргарет Мид је тврдила да је први знак настанка цивилизације – бутна кост са зараслим преломом. Сломљена бутна кост која је зарасла представља доказ да је неко водио рачуна о рањеној особи, неко јој је превијао рану, пренео је на безбедно место и бринуо о њој током опоравка. Лечене кости нису пронађене тамо где је још увек владао закон јачега.

Дакле, цивилизација не почиње са технолошким открићима, већ са тренутком када човек почиње помагати другом човеку у невољи, када покаже емпатију и солидарност. Солидарност и емпатија означавају почетак људске цивилизације.

Циљеви одрживог развоја наше генерације јесу и морају бити циљеви развоја солидарности, јер је то питање универзалних вредности, а универзални принцип људскости је управо и темељно начело Агенде 2030 да нико не буде изостављен.

И зато када говоримо о принципу да нико не буде изостављен, у суштини говоримо о политикама солидарности и толеранције, говоримо о поштовању права и праву на поштовање.
Принцип да нико не буде изостављен на свим језицима света се наставља у реченици да је људско достојанство неприкосновено.

Уважене даме и господо,

Обавезе Србије у процесу приступања Европској унији и у погледу спровођења Агенде 2030 су комплементарне, рад на реализацији циљева одрживог развоја је део процеса европеизације Србије и саставни део рада најмање 12 одбора Народне скупштине.

Поштујући начело забране дискриминације, једнаких шанси и могућности, Народна скупштина Републике Србије прати циљеве 8, 10, 16 и 17 Агенде, и у актима које доноси поштује начела инклузивног и одрживог економског раста, достојанственог рада и смањења неједнакости.

У изради закона, стратешких и планских докумената Народна скупштина укључује начело да нико не буде изостављен, водећи рачуна о интересима маргинализованих, невидљивих, рањивих категорија становништва.

Избори за народне посланике одржани 3. априла ове године, потврдили су смисао вишегодишњег рада на остваривању потциља 5.5 Агенде, да се обезбеди ефективно учешће жена на свим нивоима доношења одлука у политичком животу, и у Тринаестом сазиву Народне скупштине изабрано је 87 народних посланица, што чини 36,55% од укупног броја народних посланика. Такође, у Тринаести сазив Народне скупштине изабрано је 13 народних посланика који су чланови 5 странака националних мањина.

У последњих пет година, уважене даме и господо, носилац активности Народне скупштине у спровођењу приоритетних циљева одрживог развоја је Стална делегација у Интерпарламентарној унији, а у септембру 2017. године, на темељу активности Одбора за спољне послове, формирана је и Фокус група која координира активности унутар Народне скупштине и међу надлежним одборима, задужена за развој механизама контроле и надзора процеса имплементације циљева одрживог развоја.

У два наврата, 2018. и 2019. године у Народној скупштини су организована јавна слушања, регионални семинари, представљен је Први Добровољни национални извештај, урађена је самопроцена и евалуација самопроцене имплементације, а почетком 2021. године упућен је позив Фокус групи Народне скупштине да приступи светској мрежи посланика посвећених постизању циљева одрживог развоја, која окупља преко 70 посланика, из 36 земаља и пет региона света. Ова мрежа представља глобалну платформу за размену информација и добрих парламентарних пракси у погледу постизања циљева одрживог развоја. Позив Фокус групи Народне скупштине да приступи светској мрежи посланика посвећених циљевима одрживог развоја је резултат вишегодишњег рада: већ су формулисане иницијативе да се у сваком релевантном закону нагласи да се у складу са циљевима одрживог развоја; почев од 2019. године приликом расправе о буџету води рачуна о издвајању средстава за циљеве одрживог развоја, разговара се о организовању кампање о циљевима одрживог развоја која би била спроведена на националном нивоу, о унапређењу сарадње са локалним властима.

Приоритетан задатак је рад са младима, рад на подизању свести о значају принципа да нико не буде изостављен, подизању свести о значају солидарности и поштовању начела једнакости и недискриминације.

Свакако да су стубови одрживог развоја: економски, социјални и заштита животне средине, области у којима нико не сме да буде изостављен, а Народна скупштина ће посебно водити рачуна да овај принцип буде имплементиран у највишим, дугорочним документима развојног планирања Србије, у плану развоја и просторном плану Републике Србије.

Уважене даме и господо,

Ако се вратимо на тезу Маргарет Мид, да се цивилизација родила у тренутку када је човек показао саосећање и солидарност, онда крај цивилизације наступа у тренутку када солидарности, поштовања и уважавања људског достојанства, нестане. Лекције о томе шта се дешава када одбацимо начело да је сваки живот вредан живота и погазимо принцип неприкосновености људског достојанства, смо научили. Као што смо научили да се одрживи развој целе заједнице може постићи само ако нико није изостављен и ако се обезбеди поштовање темељних људских права, права човека и грађанина.“


Фото галерија



Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2