Четвртак, 28. фебруар 2008.

Сазвана Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години

Председник Народне скупштине Републике Србије др Оливер Дулић сазвао је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години за среду, 5. март, са почетком у 10 часова.Председник Народне скупштине Републике Србије др Оливер Дулић сазвао је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години за среду, 5. март, са почетком у 10 часова.

Председник Дулић је предложио да се на овој седници разматра Предлог закона о буџетском систему и предлози закона о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, о републичким административним таксама, о порезу на доходак грађана и о порезу на добит предузећа, које је поднела Влада.

На овој седници ће се разматратрати предлози закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Литваније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Споразума Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР и бивше СФРЈ, Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри /А , Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Санација моста Газела“, као и Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Рехабилитација путева и мостова –Б2, које предложила Влада.

Поред тога, у предложени дневни ред увршћени су предлози закона о потврђивању Споразума о зајму („Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Споразума о зајму („Додатно финансирање пројекта рехабилитације система за наводњавање и одводњавање“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Споразума о зајму (Пројекат „Регионални развој Бора“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Споразума о финансирању (Пројекат „Регионални развој Бора“) између Републике Србије и Међународног удружења за развој, које је предложила Влада.

Народна скупштина ће, овом приликом, разматрати предлоге закона о потврђивању Споразума о зајму („Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Споразума о финансирању („Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију“) између Републике Србије и Међународног удружења за развој, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о трговини и економској сарадњи, Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске, Споразума између Републике Србије и Државе Израел о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша, као и Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о узајамним путовањима држављана, које је поднела Влада.

На дневном реду ове седнице биће и предлози закона о потврђивању Споразума Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Петачинци (Република Србија) – Банкја (Република Бугарска), Споразума између Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Ново Корито (Република Србија) - Салаш (Република Бугарска), Конвенције између Владе Републике Србије и Владе Румуније о обнављању, обележавању и одржавању граничне линије, граничних ознака на заједничкој државној граници, Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12.августа 1949. о усвајању додатног знака распознавања (Протокол III), Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Словачке Републике о сарадњи у области одбране, Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске, Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза, Европске конвенције о прекограничној телевизији, Конвенције Међународне организације рада број 187 о промотивном оквиру безбедности на раду, као и Конвенције Међународне организације рада број 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству , које је поднела Влада.

Народна скупштина ће на овој седници разматрати и предлоге закона о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спорту, Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине и Конвенције о обједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем, који је поднела Влада.

Седница ће се одржати у згради Народне скупштине, Улица краља Милана број 14, у Београду.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5