Уторак, 18. октобар 2011.

Педесет прва седница Одбора за европске интеграције

На седници Одбора за европске интеграције, која је одржана 18. октобра, разматрани су у начелу Предлог закона о поморској пловидби, Предлог закона о облигационим и основама својинско–правних односа у ваздушном саобраћају и Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити права оплемењивача биљних сорти.


Предлоге прва два закона образложили су представници Министарства за инфраструктуру и енергетику, државни секретар Миодраг Миљковић и помоћник министра Павле Галић, док је директор Управе за заштиту биља при Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Јан Боћански образложио измене и допуне Закона о заштити права оплемењивача биљних сорти.

Чланови Одбора су већином гласова прихватили предлоге ових закона у начелу.

Седници је председавао Ласло Варга, председник Одбора.


Одбори везани за ову активност