26. октобар 2021. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

26. октобар 2021. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Уторак, 26. октобар 2021.

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, за уторак, 26. октобар 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици, Самир Тандир, Надије Бећири, Ђорђе Mилићевић и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

За ову седницу утврђен је следећи дневни ред:

  1. Предлог закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину, који је поднела Влада;
  2. Предлог закона о Заштитнику грађана, који је поднела Влада;
  3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је поднела Влада;
  4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, који је поднела Влада;
  5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, који је поднела Влада;
  6. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
  7. Предлог одлуке о допуни Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију, коју је поднео народни посланик Самир Тандир, председник Посланичке групе „СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА СПП - УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА УСС“ и
  8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 2. и 3, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 4, 5. и 6, и заједнички јединствени претрес о тачкама 7. и 8. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је расправу у начелу о првој тачки дневног реда - Предлогу закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину, коју је образложио министар финансија Синиша Мали.

До краја дана, Народна скупштила закључила расправу, у начелу, прве тачке дневног реда седнице.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић навео је да на предлог закона из тачке 1. нису поднети амандмани, и подсетио народне посланике на члан 87. став 5. Пословника Народне скупштине, по којем председник може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона, те је одредио уторак, 26 октобар, са почетком у 18.00 часа, као Дан за гласање о тачки 1. Предлог закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину.

Дан за гласање о првој тачки дневног реда

Народни посланици већином гласова усвојили су Предлог закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину.

Другог дана рада, 27. oктобра, пре преласка на рад по дневном реду, народни посланици су минутом ћутања одали пошту преминулом народном посланику и председнику Посланичке групе ПУПС – „Три П“ Ђуру Перићу.

Народна скупштина започела је, и до краја дана закључила, заједнички начелни претрес о тачкама 2. и 3. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о Заштитнику грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, које је образложила министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић.

У току рада, Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата народном посланику Ђуру Перићу, пре истека времена на који је изабран, даном наступања смрти.

Трећег дана рада, 28. октобра 2021. године, пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Ђорђе Милићевић и Небојша Бакарец, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 4, 5. и 6, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника и Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, које је поднела Влада.

Предлоге закона образложила је министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић.

До краја дана, Народна скупштина завршила је заједнички и јединствени претрес о тачкама од 4. до 6. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 2. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици, Самир Тандир, мр Акош Ујхељи , Стефан Кркобабић и Ђорђе Милићевић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 7. и 8. дневног реда седнице – о Предлогу одлуке о допуни Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију, коју је поднео народни посланик Самир Тандир, председник Посланичке групе „СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА СПП - УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА УСС“ и о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).

Предлоге одлука образложили су представници предлагача, народни посланици Самир Тандир, председник Посланичке групе „СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА СПП - УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА УСС“ и Ђорђе Милићевић, председник Посланичке групе СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).

Петог дана рада, 3. новембра, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о Заштитнику грађана.

У току рада, Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно – буџетска и мандатно –имунитетска питања и сходно члану 27. став 5. Закона о избору народних посланика, констатовала потврђивање мандата народном посланику Момчилу Вуксановићу, изабраном са Изборне лиосте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, након чега је народни посланик положио заклетву.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, а имајући у виду да је Народна скупштина већ одлучивала о првој тачки, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је среду, 3. новембар са почетком у 16.40 часова, као Дан за гласање о тачкама од 2. до 8. дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2021. години.

Дан за гласање о тачкама од 2. до 8. дневног реда

У Дану за гласање, 3. новембра, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о Заштитнику грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника и Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, које је поднела Влада.

Већином гласова народних посланика, усвојени су и Предлог одлуке о допуни Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију, коју је поднео народни посланик Самир Тандир, председник Посланичке групе „СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА СПП - УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА УСС“ и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).

Резултати гласања:

2. Предлог закона о Заштитнику грађана

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника

6. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

7. Предлог одлуке о допуни Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију

8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.


Видео (17)

Уторак, 26. октобар 2021. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021.(I)

Уторак, 26. октобар 2021. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021.(II)

Уторак, 26. октобар 2021. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021.(III)

Уторак, 26. октобар 2021. | Дан за гласање о првој тачки дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021.

Среда, 27. октобар 2021. | наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.10.2021. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 12


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
субота, 10. јун
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја