19. јул 2023. Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

19. јул 2023. Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

Среда, 19. јул 2023.

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

Председник Народне скупштине др Владимир Орлић сазвао је, на захтев 103 народна посланика, Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву, за среду, 19. јул 2023. године, са почетком у 10.00 часова.


У захтеву за одржавање заседања утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о допунама Закона о озакоњењу објеката, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о потврђивању Секторског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД III), који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, који је поднела Влада;
 5. Предлог да се за министра просвете у Влади Републике Србије изабере проф. др Славица Ђукић-Дејановић, који је поднела председник Владе;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о железници, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о интероперабилности железничког система, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о престанку важења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Први зајам за развојну политику зеленог раста у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат Наука) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградњa саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту у износу од 300.000.000 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, Merill Lynch International, као Аранжера и финансијских институција наведених у Прилогу 1, као Првобитних зајмодаваца и Global Loan Agency Servicies Limited, као Агента, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о изменама Закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2114 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Пројектни зајам - Затворски објекти у Крушевцу и Сремској Митровици, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija AD Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја тржишта капитала) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF), који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор), који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о зaдуживању Републике Србије код ОТП банке Србија ад Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац - Голубац (Дунавска магистрала), који је поднела Влада;
 27. Предлог листе кандидата за избор једног члана Савета Комисије за контролу државне помоћи, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 28. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге, који је поднео Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације;
 29. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА и
 30. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“.
Народна скупштина прихватила је, већином гласова народних посланика, предлог председника Народне скупштине др Владимира Орлића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда заседања.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 30. дневног реда заседања, које су образложили представници предлагача, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Верољуб Арсић.

До краја дана, народни посланици водили су заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 30. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 20. јула 2023. године, а пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Јелена Јеринић, Милија Милетић, проф. др Тамара Миленковић Керковић, Срђан Миливојевић, Драгана Миљанић, Марина Липовац Танасковић, др Ђорђе Микетић, др Анна Орег, Зоран Стојановић, Стефан Кркобабић, Јасмин Хоџић, Загорка Алексић, проф. др Владимир Ђукић и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

До краја дана Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву.

Сагласно члану 270. став 1. Пословника Народне скупштине, председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је уторак, 25. јул 2023. године, у 15.00 часова, као Дан за гласање о Предлогу да се за министра просвете у Влади Републике Србије изабере проф. др Славица Ђукић Дејановић.

Трећег дана рада, 24. јула 2023. године, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о допунама Закона о озакоњењу објеката, Предлогу закона о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о енергетици.

У наставку рада, вођена је расправа о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.

Четвртог дана рада, 25. јула 2023. године, пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Ђорђе Павићевић, Жомбор Ујвари, Милија Милетић, Борко Пушкић, Дејана Васић, Драгана Миљанић, Никола Нешић, др Зоран Лутовац, Ивана Парлић, Љубинко Ђурковић, Далибор Јекић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина је започела претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допуна Закона о планирању и изградњи.

С обзиром да је, сагласно члану 270. став 1. Пословника Народне скупштине, председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио уторак, 25. јул 2023. године, са почетком у 15.00 часова, као Дан за гласање о Предлогу да се за министра просвете у Влади Републике Србије изабере проф. др Славица Ђукић Дејановић, народни посланици су јавним гласањем, прозивком, са 149 гласова изабрали проф. др Славицу Ђукић Дејановић за министарку просвете.

Након гласања, министарка је положила заклетву пред Народном скупштином, а председник Народне скупштине др Владимир Орлић јој је упутио честитке и пожелео успех у даљем раду.

У наставку седнице, Народна скупштина завршила је претрес, у појединостима, о тачки 8. дневног реда седнице.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес, у појединостима, о Предлогу закона о изменама и допунама закона о железници и започела претрес, у појединостима, о Предлогу закона о интероперабилности железничког система.

Петог дана рада, 26. јула 2023. године, председник Народне скупштине закључио је претрес, у појединостима, о Предлогу закона о интероперабилности железничког система.

Током дана, народни посланици обавили су расправу, у појединостима, о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о странцима, Предлогу закона о престанку важења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију Предлогу закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, Предлогу закона о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградњa саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija AD Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја тржишта капитала) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и о Предлогу закона о зaдуживању Републике Србије код ОТП банке Србија ад Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац - Голубац (Дунавска магистрала).

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је среду, 26. јул 2023. године, са почетком у 15.00 часова, као Дан за гласање о тачкама од 1. до 4. и од 6. до 30. дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 26. јула 2023. године, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика следеће предлоге закона:

Предлог закона о допунама Закона о озакоњењу објеката; Предлог закона о потврђивању Секторског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД III); Предлог закона о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ; Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом; Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају; Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици; Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о железници; Предлог закона о интероперабилности железничког система; Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца и Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима.

Народна скупштина је такође, већином гласова усвојила Предлог закона о престанку важења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију; Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности; Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Први зајам за развојну политику зеленог раста у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој; Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат Наука) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој; Предлог закона о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградњa саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница; Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту у износу од 300.000.000 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, Merill Lynch International, као Аранжера и финансијских институција наведених у Прилогу 1, као Првобитних зајмодаваца и Global Loan Agency Servicies Limited, као Агента; Предлог закона о изменама Закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре; Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2114 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Пројектни зајам - Затворски објекти у Крушевцу и Сремској Митровици; Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija AD Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд; Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја тржишта капитала) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој; Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF); Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) и Предлог закона о зaдуживању Републике Србије код ОТП банке Србија ад Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац - Голубац (Дунавска магистрала).

Народни посланици усвојили су и Предлог листе кандидата за избор једног члана Савета Комисије за контролу државне помоћи, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава; Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге, који је поднео Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације; Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предог закона о допунама Закона о озакоњењу објеката

2. Предлог закона о потврђивању Секторског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД III)

3. Предлог закона о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о железници

10. Предлог закона о интероперабилности железничког система

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима

13. Предлог закона о престанку важења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију

14. Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности

15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Први зајам за развојну политику зеленог раста у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

16. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

17. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат Наука) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

18. Предлог закона о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградњa саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница

19. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту у износу од 300.000.000 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, Merill Lynch International, као Аранжера и финансијских институција наведених у Прилогу 1, као Првобитних зајмодаваца и Global Loan Agency Servicies Limited, као Агента

20. Предлог закона о изменама Закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре

21. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2114 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Пројектни зајам - Затворски објекти у Крушевцу и Сремској Митровици

22. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija AD Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд

23. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја тржишта капитала) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

24. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF)

25. Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор)

26. Предлог закона о зaдуживању Републике Србије код ОТП банке Србија ад Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац - Голубац (Дунавска магистрала)

27. Предлог листе кандидата за избор једног члана Савета Комисије за контролу државне помоћи

28. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге

29. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА)

30. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије ("АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ")

Пошто је Народна скупштина обавила одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву.


Видео (11)

Среда, 19. јул 2023. | Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестoм сазиву 19.07.2023.(I)

Среда, 19. јул 2023. | Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестoм сазиву 19.07.2023.(II)

Среда, 19. јул 2023. | Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестoм сазиву 19.07.2023.(III)

Среда, 19. јул 2023. | Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестoм сазиву 19.07.2023.(IV)

Среда, 19. јул 2023. | Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестoм сазиву 19.07.2023.(V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 6


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 3. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја