9. јун 2021. Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

9. јун 2021. Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

Среда, 9. јун 2021.

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачића сазвао је Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву за среду, 9. јун 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Дневни ред седнице одређен је у захтеву 240 народних посланика:

  1. Предлог закона о Националној бази података за спречавање и борбу против тероризма, који је поднела Влада;
  2. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин - Бољевац - Рготина - Неготин - Прахово, који је поднела Влада;
  3. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац – Врање, који је поднела Влада;
  4. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд - Ваљево - Лозница, који је поднела Влада;
  5. Извештај о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину, који је поднела Комисија за контролу државне помоћи, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  6. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  7. Извештај о спроведеном мониторингу за 2020. годину, који је поднела Канцеларија за јавне набавке, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и
  8. Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности Републике Србије за 2020. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 4. и заједнички јединствени претрес о тачкама од 5. до 8. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о прве четири тачке дневног реда, односно о Предлогу закона о Националној бази података за спречавање и борбу против тероризма, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин - Бољевац - Рготина - Неготин - Прахово, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац – Врање и Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд - Ваљево – Лозница.

Предлоге закона образложила је представница предлагача, министарка правде Маја Поповић.

До краја дана Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 4. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 10. јуна, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о Извештају о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину, који је поднела Комисија за контролу државне помоћи (број 02-393/21 од 9. марта 2021. године), са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године, Извештају о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (број 02-528/21 од 30. марта 2021. године), са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године, Извештају о спроведеном мониторингу за 2020. годину, који је поднела Канцеларија за јавне набавке (број 02-564/21 од 31. марта 2021. године), са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године и о Годишњем извештају Комисије за хартије од вредности Републике Србије за 2020. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности (број 02-769/21 од 29. априла 2021. године), са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године.

Предложене извештаје народним посланицима образложили су овлашћени представници, Владимир Антонијевић, председник Комисије за контролу државне помоћи, Марко Јанковић, председник Комисије за хартије од вредности Републике Србије и Хана Хукић, председница Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

До краја дана, Народна скупштина завршила је заједнички јединствени претрес о тачкама од 5. до 8. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић, одредио је четвртак, 10. јун 2021. године, са почетком у 17.40 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 10. јуна 2021. године, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о Националној бази података за спречавање и борбу против тероризма; Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин-Прахово; Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац-Врање и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница.

Такође, Народна скупштина усвојила је Извештај о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године; Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године, Извештај о спроведеном мониторингу за 2020. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године и Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности Републике Србије за 2020. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. маја 2021. године.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о Националној бази података за спречавање и борбу против тероризма

2. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин - Бољевац - Рготина - Неготин - Прахово

3. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац - Врање

4. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд - Ваљево - Лозница

5. Извештај о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину, који је поднела Комисија за контролу државне помоћи, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

6. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

7. Извештај о спроведеном мониторингу за 2020. годину, који је поднела Канцеларија за јавне набавке, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

8. Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности Републике Србије за 2020. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву.Видео (4)

Среда, 9. јун 2021. | Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021.(I)

Среда, 9. јун 2021. | Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021.(II)

Среда, 9. јун 2021. | Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021.(III)

Среда, 9. јун 2021. | Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021.(IV)Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2