9. фебруар 2016. Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

9. фебруар 2016. Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Уторак, 9. фебруар 2016.

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је, на захтев 200 народних посланика, Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2016. години за уторак, 9. фебруар, са почетком у 10.00 часова.


У захтеву за одржавање Четвртог ванредног заседања утврђен је дневни ред са 23 тачке и то:

1. Предлог закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, који је поднела Влада;
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација, који је поднела Влада;
4. Предлог одлуке о утврђивању Просторно културно-историјске целине Комплекса Војно-техничког завода у Крагујевцу за непокретно културно добро од изузетног значаја,који је поднела Влада;
5. Предлог одлуке о утврђивању граница заштитне околине и мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца”, непокретног културног добра од изузетног значаја, који је поднела Влада;
6. Предлог аутентичног тумачења одредби члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине;
7. Предлог закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о изменама Закона о уређењу судова, који је поднела Влада;
10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области логистичке подршке, који је поднела Влада;
11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;
12. Предлог одлуке о престанку функције јавним тужиоцима , који је поднео Одбор за правосуђе државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине;
13. Предлогу одлуке о престанку функције тужиоца у тужилаштву посебне надлежности, који је поднео Одбор за правосуђе државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине;
14. Предлогу одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару, које је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине;
15. Предлог одлуке о разрешењу функције председника Основног суда у Ваљеву, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине
16. Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија, који је поднео Високи савет судства;
17. Предлог одлуке о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине;
18. Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства ( од 10. новембра 2015. године);
19. Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства (од 25. новембра 2015. године);
20. Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства ( од 8. децембра 2015. године);
21. Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства ( од 26. јануара 2016. године);
22. Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства ( од 1. фебруара 2016. године);
23. Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства ( од 15. јануара 2016. године).

Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Нада Лазић, Хаџи Милорад Стошић, Риза Халими, Благоје Брадић, Балша Божовић и Драган Шормаз, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Игора Бечића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2. до 6. дневног реда и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 7. до 23. дневног реда седнице.

У наставку заседања Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.

У име предлагача, предложени закон образложио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.

Народна скупштина током заседања закључила је начелни претрес о 1. тачки дневног реда и започела заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2. до 6. дневног реда Четвртог ванредног заседања.

Предложене законе и одлуке, у име предлагача, образложио је министар културе и информисања Иван Тасовац.

До краја рада Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2. до 6. дневног реда заседања.

Другог дана рада, 10. фебруара 2016. године, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 7. до 23. дневног реда седнице.

У име предлагача, предложене законе и одлуке образложили су министар правде Никола Селаковић, изборни члан Високог савета судства из реда судија Мирољуб Томић и изборни члан Државног већа тужилаца Мајда Ракић.

Трећег дана рада, 11. фебруара, пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Чотрић, Енис Имамовић, Нада Лазић, Драган Јовановић, мр сци. др стом. Благоје Брадић, мр Александра Јерков, Милан Новаковић и Синиша Максимовић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.

До краја рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о култури и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација.

Четвртог дана рада, 12. фебруара, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника,Предлогу закона о изменама и допунама Закона о прекршајима и о Предлогу закона о изменама Закона о уређењу судова.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда заседања, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредла је петак, 12. фебруар, са почетком у 15.20 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупшине Републике Србије у 2016. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већом гласова народних посланика Предлог закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, Предлог закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација, Предлог одлуке о утврђивању Просторно културно-историјске целине Комплекса Војно-техничког завода у Крагујевцу за непокретно културно добро од изузетног значаја, Предлог одлуке о утврђивању граница заштитне околине и мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца”, непокретног културног добра од изузетног значаја, Предлог аутентичног тумачења одредби члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), Предлог закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника, Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, Предлог закона о изменама Закона о уређењу судова, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области логистичке подршке и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране.

Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о престанку функције јавним тужиоцима, Предлог одлуке о престанку функције тужиоца у тужилаштву посебне надлежности, Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару, Предлог одлуке о разрешењу функције председника Основног суда у Ваљеву, Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија и Предлог одлуке о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом.

Такође, Народна скупштина је у Дану за гласање усвојила, већином гласова свих народних посланика, шест предлога одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску фунцкију, и то за Основни суд у Лозници, Прекршајни суд у Шапцу, Прекршајни суд у Зрењанину, Основни суд у Алексинцу, Основни суд у Неготину, Основни суд у Пироту, Основни суд у Врању, Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у Нишу, Основни суд у Краљеву, Основни суд у Чачку, Основни суд у Прибоју, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Пријепољу, Прекршајни суд у Крагујевцу, Основни суд у Крагујевцу, Основни суд у Ивањици, Прекршајни суд у Горњем Милановцу и Прекршајни суд у Пожаревцу.

Народна скупштина је у Дану за гласање одлучивала о повредама Пословника, на којe су током заседања указивали народни посланици, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикације, у целини

4. Предлог одлуке о утврђивању Просторно културно - историјске целине Комплекса Војно - техничког завода у Крагујевцу за непокретно културно добро од изузетног значаја

5. Предлог одлуке о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно - историјске целине "Градско језгро Сремских Карловаца", непокретног културног добра од изузетног значаја

6. Предлог аутентичног тумачења одредби члана 142. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 58/15)

7. Предлог закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, у целини

9. Предлог закона о изменама Закона о уређењу судова, у целини

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области логистичке подршке

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране o сарадњи у области одбране

12. Предлог одлуке о престанку функције јавним тужиоцима

13. Предлог одлуке о престанку функције тужиоца у тужилаштву посебне надлежности

14. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару

15. Предлог одлуке о разрешењу функције председника Основног суда у Ваљеву

16. Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија

17. Предлог одлуке о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом

18. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

19. Предлог oдлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

20. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

21. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

22. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

23. Предлог одлуке о избору судије који се први пут бира на судијску функцију

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачакама дневног реда заседања, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2016. години.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5