1994. година

Број закона објављених у Службеном гласнику РС - предлагачи

година 1994. 64
Влада 60
народни посланици 3
одбори Народне скупштине 0
остали предлагачи 1

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине