1992. година

Број закона објављених у Службеном гласнику РС - предлагачи

година 1992. 104
Влада 103
народни посланици 0
одбори Народне скупштине 1
остали предлагачи 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине