Број закона објављених у Службеном гласнику Републике Србијегодина број донетих закона објављених у Службеном гласнику РС
1991.162
1992.104
1993.90
1994.64
1995.45
1996.61
1997.31
1998.41
1999.26
2000.14
2001.48
2002.47
2003.47
2004.88
2005.120
2006.52
2007.72
2008.48
2009.265
2010.260
2011.205
2012.130
2013.147
2014.146
2015.
196
2016.
88
2017.89
2018.218
2019.180
2020.133
2021.191
2022.60

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине