Број одржаних седница Народне скупштине


годинаброј одржаних седница Народне скупштине
1991.32
1992.10
1993.13
1994.19
1995.4
1996.5
1997.9
1998.9
1999.6
2000.5
2001.15
2002.11
2003.25
2004.33
2005.26
2006.15
2007.19
2008.16
2009.30
2010.21
2011.33
2012.22
2013.33
2014.32
2015.
39
2016.
23
2017.
23
2018. 19
2019.
33
2020.25
2021.50
2022.14

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине