1991. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 1991. 467
Влада 173
народни посланици 209
одбори Народне скупштине 6
остали предлагачи 79

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине