2011. година

Подносиоци амандмана

година 2011. 4927
Влада 62
одбори Народне скупштине 125
народни посланици 4725
остали 15

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине