2008. година

Подносиоци амандмана

година 2008. 1414
Влада 19
одбори Народне скупштине 23
народни посланици 1372
остали 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине