2006. година

Подносиоци амандмана

година 2006. 1361
Влада 39
одбори Народне скупштине 71
народни посланици 1200
остали 51

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине