2005. година

Подносиоци амандмана

година 2005. 3734
Влада 118
одбори Народне скупштине 117
народни посланици 3460
остали 39

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине