1997. година

Подносиоци амандмана

година 1997. 3118
Влада 8
одбори Народне скупштине 3
народни посланици 3105
остали 2

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине