1992. година

Подносиоци амандмана

година 1992. 3346
Влада 483
одбори Народне скупштине 177
народни посланици 2686
остали 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине