Старосна структура

Годиште Број народних посланика
1940-1949 10
1950-1959 25
1960-1969 55
1970-1979 75
1980-1989 57
1990-1999 28
Укупно народних посланика 250