Старосна структура

Годиште Број народних посланика
1920-1929 1
1930-1939 1
1940-1949 9
1950-1959 22
1960-1969 54
1970-1979 58
1980-1989 71
1990-1999 34
Укупно народних посланика 250