Старосна структура

Годиште Број народних посланика
1940-1949 9
1950-1959 26
1960-1969 50
1970-1979 72
1980-1989 56
1990-1999 25
Укупно народних посланика 238