Понедељак, 23. децембар 2013.

Отказано јавно слушање о закону о раду

Отказује се јавно слушање Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, заказано за 24. децембар 2013. године, са почетком у 11,00 часова, на тему „Закон о раду и његова рефлексија на социјално-економски положај грађана Србије“.


Разлог за отказивање јавног слушања је тај што се неодазивањем једног од социјалних партнера, нису стекли услови за презентацију и одржавање јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду, према утврђеном Програму јавне расправе.
О датуму и времену одржавања јавног слушања, бићете накнадно обавештени.