Понедељак, 8. октобар 2007.

Двадесет трећа седница Законодавног одбора

Законодавни одбор је на седници одржаној 8. октобра разматрао и утврдио да су правно могући двадесет један од двадесет четири амандмана поднета на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Влади.Законодавни одбор је на седници одржаној 8. октобра разматрао и утврдио да су правно могући двадесет један од двадесет четири амандмана поднета на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Влади.

Као правно могући оцењени су сви амандмани поднети на Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи (пет амандмана), два амандмана на Предлог закона о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, као и један анандман поднет на Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији.

Одбор је разматрао и оценио да су правно могући сви амандмани поднети на Предлог закона о државном печату Републике Србије ( 4 амандмана), девет амандмана на Предлог закона о печату државних и других органа, сви поднети амандмани на Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању ( укупно 17) и три амандмана подната на Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

Седници је председавао председник Одбора Влатко Ратковић.


Одбори везани за ову активност