Четвртак, 19. јануар 2012.

Четрдесет седма седница Одбора за рад, борачка и социјална питања

Одбор за рад, борачка и социјална питања одржао је 19. јануара 2012. године Четрдесет седму седницу. Седници је председавао председник Одбора Мехо Омеровић, а присуствовали су државна секретарка у Министарству рада и социјалне политике Радина Тодовић, помоћник министра у Министарству рада и социјалне политике Зоран Милошевић и помоћница министра економије и регионаланог развоја Љиљана Џувер.


Чланови Одбора разматрали су Предлог закона о запошљавању странаца, у начелу и Предлог закона о претварању доспелих, а неизмирених обавеза према корисницима војних пензија у јавни дуг Републике Србије, у начелу.

Помоћница министра економије и регионаланог развоја Љиљана Џувер истакла је да су Закон о странцима и Закон о условима за заснивање радног односа са старним држављанима основ за доношење овог Предлога закона, који јасно прецизира услове за запошљавање странаца, врсте дозвола за рад, права на једнак положај страних држављана, обавезу евиденције запослених, као и казнене одредбе за непоштовање одредби овог Предлога закона.

Представљајући Предлог закона о претварању доспелих, а неизмирених обавеза према корисницима војних пензија у јавни дуг Републике Србије државна секретарка у Министарству рада и социјалне политике Радина Тодовић нагласила је да држава мора да исплати доспеле, а неиспуњене обавезе Фонда за социјално осигурање војних осигураника настале по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада према корисницима војних пензија. Средства за измирење обавеза обезбеђују се у буџету Републике Србије, а Влада ће својим актом одредити датуме измиривања обавеза корисницима права, односно датуме исплате, навела је Тодовић.

Након расправе, чланови Одбора усвојили су предлоге закона у начелу.

У наставку седнице чланови Одбора одлучили су да се информација о судској пресуди о отпуштању радника предузећа “РС Партнерс” из Сурдулице достави Инспекторату за рад на даље поступање.

Одбори везани за ову активност