Четвртак, 29. децембар 2011.

Члановима Одбора за финансије представљен Извештај Државне ревизорске институције о обављеној ревизији током 2011.године

Председник Савета Државне ревизорске инситуције (ДРИ) Радослав Сретеновић представио је данас члановима Одбора за финансије Народне скупштине Извештај ДРИ о обављеној ревизији током 2011.године.


Представљајући резиме ревизионог налаза из Извештаја, председник Савета ДРИ истакао је да Извештај обухвата области ревизионог налаза 47 ревидираних субјеката, међу којима је и Извештај о ревизији нацрта закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010.годину, који је ДРИ јуче предала Народној скупштини. Сретеновић је додао да је Извештај рађен савесно и професионално, без опструкција субјеката ревизије и притисака на ДРИ.

Извештај представља добар основ за надзор трошења јавних средстава, а ДРИ је у 2011.години повећала обухват ревизије за 300 одсто у односу на 2010.годину. Извештајем су обухваћени, поред нацрта закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010.годину, завршни рачун и правилности пословања за 2010.годину 14 јединица локалне самоуправе, годишњи финансијски извештаји и правилности пословања осам министарстава и две управе у оквиру Министарства финансија, једна агенција и један фонд у оквиру Министарства животне средине и просторног планирања, финансијски извештаји и правилности пословања за 2009.годину код три јавна предузећа, финансијски извештаји и правилности пословања за 2010.годину код 16 јавна предузећа, финансијски извештаји и правилности пословања за 2010.годину Народне банке Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и пословање са државним буџетом, финансијски извештаји и правилности пословања за 2010.годину код Фонда за развој Републике Србије и завршни рачун и правилности пословања Националне службе за запошљавање за 2010.годину.

Сретеновић је истакао да је ДРИ током ревизије у свим фазама изразила 47 мишљења и то код два субјекта ревизије позитивно мишљење, код 39 субјеката ревизије мишљење са резервом, а код шест субјеката ревизије мишљење није изражено, због неизвршеног пописа имовине, неусаглашености помоћних књига и евиденција са главном књигом, неусаглашености аналитике са синтетиком, неусаглашености потраживања и обавеза и немогућности да ДРИ прибави довољно других доказа за изражавање мишљења. Ради отклањања неправилности које се могу отклонити ревидираним субјектима је дат рок од 45 до 90 дана за отклањање истих, додао је Сретеновић.

Чланови Одбора за финансије изразили су задовољство што је настављена пракса представљања Извештаја Одбору и са председником Савета разменили мишљења о уоченим неправилностима код субјеката ревизије, посебно истичући константну подршку Одбора за финансије раду ДРИ.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2