18. мај 2021. Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

18. мај 2021. Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Уторак, 18. мај 2021.

Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је Дванаесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години за уторак, 18. мај 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Самир Тандир, Мирсад Хоџић, Сања Јефић Бранковић, Ђорђе Милићевић и Ђорђе Тодоровић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина утврдила је дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о родној равноправности, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, који је поднела Скупштина Аутономне покрајине Војводине;
 5. Предлог закона о измени Закона о планирању и изградњи, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о метроу и градској железници, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима, који је поднела Влада и
 11. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, коју је поднео Одбор за културу и информисање.
Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 4. и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 5. до 10. дневног реда седнице.

Председник Народне скупштине Ивица Дачић поздравио је председника Покрајинске владе Игора Мировића и председника општине Сремски Карловци Александра Стојкечића, који су пратили седницу са галерије велике сале, имајући у виду да је тачку 4. дневног реда седнице - Предлог закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, поднела Скупштина Аутономне покрајине Војводине.

Народна скупштина започела је и до краја дана закључила заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 4, а предлоге закона образложили су представници предлагача, министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић и министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић.

Другог дана рада, 19. маја, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама од 5. до 10. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о измени Закона о планирању и изградњи, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлогу закона о метроу и градској железници и Предлогу закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима.

Предлоге закона образложио је представник предлагача, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић.

У току рада, Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата народним посланицима Љубу Петровићу и проф. др Предрагу Марковићу, пре истека времена на који су изабрани, даном подношења оставке.

У наставку седнице, Народна скупштина је завршила заједнички начелни претрес о тачкама од 5. до 10. дневног реда седнице, и започела јединствени претрес о Листи кандидата за члана Савета регулаторног тела за електронске медије.

До краја дана, Народна скупштина водила је јединствени претрес о 11. тачки дневног реда Дванаесте седнице Првог редовног заседања.

Трећег дана рада, 20. маја, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Шаип Камбери, Живота Старчевић, Золтан Пек, Ђорђе Милићевић и Милош Терзић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно – буџетска и мандатно –имунитетска питања и сходно члану 27. став 5. Закона о избору народних посланика, констатовала потврђивање мандата народним посланицима Дуњи Симоновић Братић и Дејану Раденковићу, изабраних са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, након чега су народни посланици положили заклетву.

У наставку седнице, Народна скупштина наставила је и обавила јединствени претрес о 11. тачки дневног реда Дванаесте седнице Првог редовног заседања.

Током дана, Народна скупштина је започела и до краја дана обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, Предлогу закона о родној равноправности и Предлогу закона о планирању и изградњи.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је четвртак, 20. мај са почетком у 18.00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила:

Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, Предлог закона о родној равноправности, Предлог закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, који је поднела Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Предлог закона о измени Закона о планирању и изградњи, који је поднела Влада, Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о метроу и градској железници, који је поднела Влада и Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима.

У наставку гласања народни посланици су изабрали Милорада Вукашиновића за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

2. Предлог закона о изменама и дoпунама Закона о забрани дискриминације

3. Предлог закона о родној равноправности

4. Предлог закона о обнови културно - историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца

5. Предлог закона о измени Закона о планирању и изградњи

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности

8. Предлог закона о изменама и дoпунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

9. Предлог закона о метроу и градској железници

10. Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основaног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима

11. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и гласање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Дванаесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.


Видео (12)

Уторак, 18. мај 2021. | Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021. (I)

Уторак, 18. мај 2021. | Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021.(II)

Уторак, 18. мај 2021. | Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021.(III)

Уторак, 18. мај 2021. | Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021.(IV)

Среда, 19. мај 2021. | наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.05.2021. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 7


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
недеља, 4. јун
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја