11. мај 2021. Једанаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

11. мај 2021. Једанаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Уторак, 11. мај 2021.

Једанаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је Једанаесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години за уторак, 11. мај 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Јахја Фехратовић, Снежана Пауновић, др Муамер Бачевац, Александар Марковић, Милија Милетић, Ђорђе Милићевић и Маријан Ристичевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина утврдила је дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о оснивању Музеја жртава геноцида, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о изручењу, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција, који је поднела Влада;
 11. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Лазаревцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и
 12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).
Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 5, заједнички јединствени претрес о тачкама 6. до 10. и заједнички јединствени претрес о тачкама 11. и 12. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 5. дневног реда седнице.

У име предлагача, предлоге закона, народним посланицима образложили су министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић, министарка привреде Анђелка Атанаcковић, потпредседница Владе и министарка културе и информисања Маја Гојковић и министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић.

До краја дана, Народна скупштина завршила је заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 5. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 12. маја, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о тачкама од 6. до 10. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о изручењу, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу и Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција.

Предлоге закона образложили су представници предлагача, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић и министарка правде Маја Поповић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама од 6. до 10. дневног реда седнице.

На почетку трећег дана рада, 13. маја, председник Народне скупштине Ивица Дачић честитао је, у име Народне скупштине, поглавару и свим припадницима муслиманске заједнице у Републици Србији Рамазански Бајрам.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Арпад Фремонд, Тома Фила и проф. др Драгољуб Ацковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 11. и 12. дневног реда седнице, односно Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Лазаревцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, потпредседник Народне скупштине Радован Тврдишић одредио је четвртак, 13. мај са почетком у 18.00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Предлог закона о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа, Предлог закона о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају, Предлог закона о изменама и допунама Закона о оснивању Музеја жртава геноцида и Предлог закона о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде.

Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о изручењу, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција, Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Лазаревцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

2. Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о оснивању Музеја жртава геноцида

6. Предлог закона о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде

7. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о изручењу

8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о узајамној правној помоћи у кривичним стварима

9. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу

10. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција

11. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Лазаревцу

12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и гласање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Једанаесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.


Видео (7)

Среда, 12. мај 2021. | наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 12.05.2021. (I)

Среда, 12. мај 2021. | наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 12.05.2021. (II)

Среда, 12. мај 2021. | наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 12.05.2021. (III)

Четвртак, 13. мај 2021. | наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.05.2021.(I)

Четвртак, 13. мај 2021. | наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.05.2021.(II)

Прикажи још Преостало видео снимака: 2


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
недеља, 4. јун
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја