Четвртак, 22. јун 2006.

Заједничка седница Одбора за рад, борачка и социјална питања и Одбора за смањење сиромаштва

Одбор за рад, борачка и социјална питања и Одбор за смањење сиромаштва заједно су организовали, 22. јуна 2006. године, округли сто о запошљавању у функцији равноправног учешћа особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота.Одбор за рад, борачка и социјална питања и Одбор за смањење сиромаштва заједно су организовали, 22. јуна 2006. године, округли сто о запошљавању у функцији равноправног учешћа особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота.

Округли сто, организован у Народној скупштини, био је прилика да се темељно размотре сва питања релевантна за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом како би се представници законодавне власти упознали са проблематиком.

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић је, обраћајући се учесницима округлог стола, рекао да од организација особа са инвалидитетом и свих особа које се баве овим питањем очекује да укажу како да се спроводе закони.

Учесници округлог стола били су преставници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, државни секретар Весна Пиперски-Туцаков, помоћник министра Слађана Марковић, представници Радне групе за израду закона Драгана Радовановић и Јелена Брајовић, затим саветник у Министарству просвете и спорта Драгослава Драгић, секретар Савеза друштава за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Светлана Влаховић, секретар Савеза слепих Србије Ненад Симић. Скупу су се обратили и Светислав Марјановић из Удружења параплегичара, председник Скупштине Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић, Србијанка Рафаиловић из Савеза самосталних синдиката Србије, секретар Удружења предузећа за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица Мирјана Пантелић, саветник Савеза дистрофичара Србије Иванка Јовановић , извршни директор Удружења студената са хендикепом Горан Павловић, секретар Уједињених гранских синдиката „Независност“ Славољуб Луковић, Ружица Савчић из Института за економска и социјална истраживања и директор Сектора за правне послове Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Мирјана Мирков.

Округли сто је организован уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

Генерални секретар Центра за самостални живот инвалида Србије мр Дамјан Татић је, за потребе округлог стола, направио ситуациону анализу и преглед законских и нормативних решења о запошљавању особа са инвалидитетом.

Представљајући анализу Татић је нагласио да особама са инвалидитетом припадају сва права која припадају и свим другим људским бићима и да су гарантована међународноправним актима и домаћим прописима.

Подаци Светске банке показују да је у Србији запослено свега 13% особа са инвалидитетом, код Националне службе запошљавања регистровано је 25.000 незапослених лица са инвалидитетом, а истраживања показују да је најмање још толики број особа са инвалидитетом незапослен, али оне нису пријављене. Стратегија за смањење сиромаштва у Србији идентификује особе са инвалидитетом као једну од друштвених група која је најрањивија у односу на сиромаштво – око 70% ових особа налази се на самој граници или испод границе сиромаштва.

Запошљавање се може посматрати као кључ за равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота у Србији. Запослене особе са инвалидитетом више нису пасивни субјекти туђе бриге и милостиње, већ активни грађани који користе своје потенцијале на своју и добробит читавог друштва. Са порастом стопе запослености особа са инвалидитетом ова лица престају да буду маргинализована, гетоизирана, искључена из главних друштвених токова и изложена дискриминацији.

Као предуслови за подизање стопе запослености особа са инвалидитетом истакнути су: прикупљање релевантних социо-економских података, приступачност радног места и ширег физичког окружења, приступ информацијама и комуникацијама, интегративни образовни систем, капацитети за персоналну асистенцију и координација министарсатва и других надлежних органа.

Неадекватан систем образовања једна је од главних препрека већем запошљавању особа са инвалидитетом. Близу половине деце са инвалидитетом не заврши основну школу, а од поменутих 25.000 незапослених свега 80 имају високо образовање.

На округлом столу је позитивно оцењен Нацрт закона о запошљавању лица са инвалидитетом, на коме Министарство рада, запошљавања и социјалне политике интензивно ради претходних месеци у сарадњи са организацијама особа са инвалидитетом. Нацрт предвиђа обавезне квоте за запошљавање особа са инвалидитетом за послодавце са више од 20 запослених, подстицајне мере за послодавце, стварање Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. О одредбама овог нацрта тек треба развити широк социјални дијалог, уз зчешће представника послодаваца и синдиката.

Заједничку седницу два одбора водиле су председник Одбора за рад, борачка и социјална питања Ивана Ковачевић и председник Одбора за смањење сиромаштва Снежана Стојановић-Плавшић.Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2