21. децембар 2021. Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

21. децембар 2021. Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Уторак, 21. децембар 2021.

Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Четрнаесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години за уторак, 21. децембар 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Милићевић, Амела Лукач Зоранић и проф. дрЉубиша Стојмировић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о иновационој делатности, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, који је поднела Влада,
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о тржишту капитала, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о културном наслеђу, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о измени и допуни Закона о електронским медијима, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027), који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Пројектни зајам - Универзитетска инфраструктура, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Mинистарства финансија, као Зајмопримца, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;
 17. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, коју је поднео Одбор за културу и информисање;
 18. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, коју је поднео Одбор за културу и информисање;
 19. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада и
 20. Предлог закона о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима, који је поднела Влада.

Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 6. и тачкама 11, 12, 13, 19. и 20. дневног реда седнице; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 7. до 10; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 14. до 16. и заједнички јединствени претрес о тачкама 17. и 18. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 6. и тачкама 11, 12, 13, 19. и 20. дневног реда седнице, а поменуте предлоге закона образложили су овлашћени представници предлагача потпредседници Владе, министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић и министарка културе и информисања Маја Гојковић.

До краја дана, Народна скупштина је закључила начелни и јединствени претрес о наведеним тачкама дневног реда.

Другог дана рада, 22. децембра, Народна скупштина је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 7. до 10. и 14. до 16. дневног реда седнице.

Предлоге закона, народним посланицима образложили су министар финансија Синиша Мали и министарка привреде Анђелка Атанасковић.

Председник Народне скупштине Ивица Дачић искористио је прилику да поздрави делегацију Велике Народне скупштине Републике Турске, на челу са председником Скупштине Мустафом Шентопом, која борави у званичној посети Републици Србији, а које је део скупштинске седнице испратила са галерије велике сале.

У току седнице, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о тржишту капитала, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, Предлогу закона о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Предлогу закона о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Пројектни зајам - Универзитетска инфраструктура, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички и јединствени претрес о тачкама 17. и 18. дневног реда седнице, односно о листама кандидата за чланове Савета регулаторног тела за електронске медије.

Трећег дана рада, 23. децембра 2021. године, Народна скупштина започела је и до краја дана обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлогу закона о тржишту капитала, Предлогу закона о измени и допуни Закона о електронским медијима и Предлогу закона о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима, председавајући седници потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је четвртак, 23. децембар 2021. године са почетком у 18.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 23. децембра 2021. године, Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог закона о иновационој делатности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, Предлог закона о тржишту капитала, Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, Предлог закона о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Предлог закона о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, Предлог закона о културном наслеђу, Предлог закона о измени и допуни Закона о електронским медијима, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027), Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Пројектни зајам - Универзитетска инфраструктура, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Mинистарства финансија, као Зајмопримца, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша.

Народни посланици су већином гласова за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, а на предлог удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, изабрали Радоја Кујовића.

Народни посланици су већином гласова за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, а на предлог акредитованих универзитета у Републици Србији, изабрали др Немању Тасића.

Народна скупштина усвојила је Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис и Предлог закона о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о иновационој делатности

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

7. Предлог закона о тржишту капитала

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

9. Предлог закона о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

10. Предлог закона о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

11. Предлог закона о културном наслеђу

12. Предлог закона о измени и допуни Закона о електронским медијима

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027)

14. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Пројектни зајам - Универзитетска инфраструктура

15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Mинистарства финансија, као Зајмопримца

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

17. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

18. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

19. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

20. Предлог закона о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Четрнаесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години.


Видео (9)

Уторак, 21. децембар 2021. | Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (I)

Уторак, 21. децембар 2021. | Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (II)

Уторак, 21. децембар 2021. | Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (III)

Уторак, 21. децембар 2021. | Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (IV)

Среда, 22. децембар 2021. | наставак Четрнаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.12.2021.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 4


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31