Уторак, 19. јануар 2021.

Председник Народне скупштине сазвао Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

Председник Народне скупштине Ивица Дачић сазвао је, на захтев 230 народних посланика, Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву, за уторак, 26. јануар 2021.године, са почетком у 10.00 часова.


За ту сеницу предложен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о потврђивању Споразума о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају између Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Србије и Владе Црне Горе, који је поднела Влада (број 011-2239/20 од 25. децембра 2020. године);
 3. Предлог закона о потврђивању Измене Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Ирана у области заштите биља и биљног карантина, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у борби против тероризма, који је поднела Влада;
 7. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 8. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 9. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 10. Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услугe зa 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације и
 11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).
Седница ће бити одржана у великој сали Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.