Уторак, 17. новембар 2020.

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години, за уторак, 24. новембар, са почетком у 10.00 часова.


За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској служби, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетскa ефикасност у зградама централне власти, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“, који је поднела Влада
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II“, који је поднела Влада
 12. Предлог закона о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, који је поднела Влада
 13. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Банке Поштанске штедионице а.д. Београд, OTP banke Srbija а.d. Beograd и Vojvođanske banke а.d. Novi Sad, по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу уговора о дугорочном кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал aкционарског друштва South stream Serbia AG, Zug, Швајцарска, који је поднела Влада
 14. Предлог одлуке о престанку функције члана Фискалног савета, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава
 15. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)
 16. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)
 17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Јединствена Србија (уколико Народна скупштина прихвати да се овај предлог разматра по хитном поступку)
 18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СПАС (уколико Народна скупштина прихвати да се овај предлог разматра по хитном поступку)
 19. Предлог одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднео председник Народне скупштине (уколико Народна скупштина прихвати да се овај предлог разматра по хитном поступку)
 20. Предлог одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине (уколико Народна скупштина прихвати да се овај предлог разматра по хитном поступку)
Седница ће бити одржана у великој сали Дома Народне купштине, Трг Николе Пашића 13.