Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Радна тела Народне скупштине раде на седницама. Седнице радних тела одржавају се у седишту Народне скупштине. Седнице радних тела одржавају се, по правилу, понедељком. Седнице радних тела могу да се одрже и ван седишта Народне скупштине.

Пословник Народне скупштине, члан 42.

Последње седнице ван седишта Народне скупштине

Погледајте све седнице ван седишта

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.