Активности у области регионалне сарадње

Народна скупштина Републике Србије и Одбор за европске интеграције, учествују у бројним регионалним активностима и регионалним пројектима у области европских интеграција. Регионална сарадња се реализује кроз активности сталне делегације у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној Европи (ПС ПСЈИЕ), сарадњу са Регионалним саветом за сарадњу (РСС), кроз учешће у раду Конференције одбора за европске интеграције земаља учесница процеса стабилизације и придруживања Југоисточне Европе (КОСАП), као и кроз билатералне односе са парламентима земаља у региону.


Парламентарна скупштина Процеса сарадње у југоисточној Европи (ПС ПСЈИЕ)

Парламентарна скупштина Процеса сарадње у југоисточној Европи је успостављена 10. маја 2014. године и представља институционализацију дугогодишње парламентарне сарадње дванаест земаља учесница Процеса сарадње у југоисточној Европи.

Процес сарадње у jугоисточној Европи (ПС ЈИЕ) је покренут 1996. године са циљем трансформације Југоисточне Европе у регион стабилности, безбедности и сарадње у складу са европским интеграционим токовима, а кроз унапређење међусобног дијалога и сарадње на свим нивоима и у областима од заједничког интереса. У раду ПС ЈИЕ у својству пуноправних чланова учествује дванаест земаља: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Грчка, Хрватска, Северна Македонија, Молдавија, Румунија, Србија, Словенија и Турска. Република Србија се укључила у пуном капацитету у активности ПС ЈИЕ на Самиту у Скопљу одржаном у октобру 2000. године. Основни документ ПС ЈИЕ је Повеља о добросуседским односима, стабилности, безбедности и сарадњи у Jугоисточној Европи, усвојена 2000. године у Букурешту.

Парламентарна димензија ПС ЈИЕ је покренута на Конференцији председника парламената у Атини, 15-16. октобра 1997. године, када се јавила потреба за интензивнијом сарадњом парламената, као логичан след већ успостављене сарадње на владином/министарском нивоу. Парламентарна димензија ПС ЈИЕ се пре успостављања Парламентарне скупштине одвијала на нивоу састанака националних координатора, Радне групе за унапређење парламентарне димензије ПС ЈИЕ, годишње конференције председника парламената земаља учесница ПС ЈИЕ, као и међународних конференција на теме од интереса за регион ЈИЕ.

Оснивачки акт Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ је Декларација о формирању Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ, усвојена 10. маја 2014. године у Букурешту. Усвајањем Декларације завршен је процес институционализације парламентарне сарадње 12 држава учесница у ПС ЈИЕ. Тиме су испуњени основни услови за трансформисање парламентарне димензије Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ – примена механизма одлучивања и оснивање три Генерална одбора задужена за посебна питања, наиме за: 1) економију, инфраструктуру и енергетику, 2) правосуђе, унутрашње послове и безбедносну сарадњу, и 3) социјални развој, образовање, истраживање и науку. Активности Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ се одвијају на нивоу пленарних седница, састанака Сталног одбора и Генералног комитета за економију, енергетику и инфраструктуру, Генералног комитета за правосуђе, унутрашње послове и сарадњу у области безбедности и Генералног комитета за за друштвени развој, образовање и науку.

Стална делегација Народне скупштине има четири члана и четири заменика члана, а председник Делегације је председник Народне скупштине. Пленарна седница се одржава једном годишње у парламенту који председава ПС ЈИЕ, док се састанци три генерална одбора одржавају једном годишње у парламенту из кога је изабран председник генералног одбора. Стручну и оперативну подршку пружа Регионални секретаријат за парламентарну сарадњу са седиштем у Софији, Регионални савет за сарадњу са седиштем у Сарајеву и мрежа националних координатора.

Регионални савет за сарадњу (РСС) са седиштем у Сарајеву

Одбор за европске интеграције има развијену сарадњу са Регионалним саветом за сарадњу, са седиштем у Сарајеву, у оквиру различитих пројеката који подразумевају припрему административних капацитета за чланство Републике Србије у ЕУ. У протеклом периоду сарадња се углавном одвијала кроз логистичку подршку Регионалног савета за сарадњу председавајућем Процеса сарадње у Југоисточној Европи.


Конференција одбора за европске интеграције земаља учесница процеса стабилизације и придруживања Југоисточне Европе (КОСАП)

Чланови Одбора за европске интеграције редовно учествују у раду Конференције одбора за европске интеграције/послове земаља учесница Процеса стабилизације и придруживања Југоисточне Европе (КОСАП). Конференција представља форум за редовну размену мишљења која се односе на Процес стабилизације и придруживања, програм учлањивања у ЕУ земаља у Процесу, као и процес проширења ЕУ. Земље чланице председавају по абецедном реду. Конференција може упутити своје документе парламентима земаља чланица Конференције, Европском парламенту, КОСАК-у, институцијама Европске уније и другим телима ако одлучи. На крају сваког састанка се усваја заједничка изјава. Конференција има свој Пословник о раду.

До сада су одржане следеће КОСАП конференције:

 • Петнаеста Конференција, 2019. године у Београду,
 • Четрнаеста Конференција, 2018. године у Подгорици,
 • Тринаеста Конференција, 2018. године у Скопљу,
 • Дванаеста Конференција, 2016. године у Сарајеву,
 • Једанаеста Конференција, 2015. године у Тирани,
 • Десета Конференција, 2015. године у Београду,
 • Девета Конференција, 2014. године у Бечићима,
 • Осма Конференција, 2013. године у Скопљу,
 • Седма Конференција, 2013. године у Сарајеву,
 • Шеста Конференција, 2012. године у Тирани,
 • Пета Конференција, 2009. године у Београду,
 • Четврта Конференција, 2009. године у Цетињу,
 • Трећа Конференција, 2006. године у Скопљу,
 • Друга Конференција, 2006. године у Загребу,
 • Прва Конференција, 2005. године у Сарајеву.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Будите у току