Европске интеграције


Република Србија у процесу придруживања и приступања Европској унији

Придруживање и приступање Европској унији је стратешко опредељење Републике Србије, које почива на широком политичком и друштвеном консензусу. Пут ка Европској унији је пут ка модернијем друштву стабилне демократије и развијене економије, на коме су политички и економски захтеви средство, а не циљ развоја. На тај начин, придруживање Републике Србије Европској унији подразумева освајање претпоставки властитог развоја и стабилности, уз истовремено ширење европског простора, мира и демократије. 

Хронолошки преглед

Процес стабилизације и придруживања Републике Србије Европској унији формално је започет 2001. године. Преговори о Споразуму о стабилизацији и придруживању (ССП) између Европске уније и Републике Србије почели су у новембру 2005. године. ССП и пратећи Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима (ПТС) потписани су у априлу 2008. године. Од 1. фебруара 2009. године Република Србија је једнострано примењивала Прелазни трговински споразум, који је у децембру исте године одмрзнут од стране Европске уније, а 14. јуна 2010. године, Савет министара Европске уније, одлучио је да одмрзне и процес ратификације ССП. Европски парламент ратификовао је ССП 19. јануара 2011. године, а процес ратификације у земљама чланицама Европске уније завршен је 18. јуна 2013. године. Народна скупштина Републике Србије ратификовала је ССП 9. септембра 2008. године, док је претходно Народна скупштина усвојила, 13. октобра 2004. године, Резолуцију о придруживању Европској унији. ССП је ступио на снагу 1. септембра 2013. године, чиме је Република Србија добила статус државе придружене Европској унији. Две најважније обавезе које је наша земља преузела потписивањем ССП су успостављање зоне слободне трговине и усклађивање националног законодавства са правом(правним тековинама)(законодавством) Европске уније.

19. децембра 2009. ступио је на снагу безвизни режим са ЕУ, који је омогућио грађанима Србије да без виза путују у 25 земаља чланица Европске уније, као и у три земље које нису чланице ЕУ, а које су део Шенгенског простора. 1. марта 2012. године, Европски савет је донео одлуку да Републици Србији додели статус кандидата за чланство у Европској унији.

Почетак приступних преговора на политичком нивоу означила је Прва међувладина конференција између Републике Србије и Европске уније, одржана 21. јануара 2014. године, у Бриселу.

У децембру 2015. године отворена су прва преговарачка поглавља – Поглавље 32 – Финансијски надзор и Поглавље 35 – Остала питања, који се бави нормализацијом односа Београда и Приштине.

Процес аналитичког прегледа законодавства (скрининг) започео је 25. септембра 2013. године када је у Бриселу одржан скрининг за Поглавље 23 – Правосуђе и основна права, а 24. марта 2015. године одржавањем билатералног скрининга за Поглавље 33 – Финансијске и буџетске одредбе, завршен је целокупан процес скрининга.

До сада је укупно отворено 18 поглавља, а 2 су привремено затворена.

НАЗИВ ПОГЛАВЉА
СТАТУС
1: Слобода кретања робе

2: Слобода кретања радника
3: Пословно настањивање и слобода пружања услуга
4: Слобода кретања капиталаОтворено 10.12.2019.
5: Јавне набавкеОтворено 13.12.2016.
6: Право привредних друштваОтворено 11.12.2017.
7: Право интелектуалне својинеОтворено 20.06.2017.
8: Конкуренција
9: Финансијске услугеОтворено 27.06.2019.
10: Информационо друштво и медији
11: Пољопривреда и рурални развој
12: Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања
13: Рибарство Отворено 25.06.2018.
14: Транспорт
15: Енергетика
16: Порези
17: Економска и монетарна политикаОтворено 10.12.2018.
18: СтатистикаОтворено 10.12.2018.
19: Социјална политика и запошљавање
20: Предузетништво и индустријска политикаОтворено 27.02.2017.
21: Трансевропске мреже
22: Регионална политика и координација структурних инструмената
23: Правосуђе и основна праваОтворено 18.07.2016.
24: Питања правде, слободе и безбедности Отворено 18.07.2016.
25: Наука и истраживањеПривремено затворено
26: Образовање и култураПривремено затворено
27: Животна средина
28: Заштита потрошача и заштита здравља
29: Царинска унијаОтворено 20.06.2017.
30: Економски односи са иностранствомОтворено 11.12.2017.
31: Спољна, безбедносна и одбрамбена политика
32: Финансијски надзорОтворено 14.12.2015.
33: Финансијске и буџетске одредбеОтворено 25.06.2018.
34: Институције
35: Остала питањаОтворено 14.12.2015.