Извештаји

Извештај Датум Преузми
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (период 3. август 2020. године – 15. фебруар 2022. године) 4. март 2022. DOC
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (период 1. јануар – 31. децембар 2021. године) 7. фебруар 2022. DOC
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (период 3. јун 2016. године – 3. август 2020. године) 1. септембар 2020. DOC
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (период период 3. август– 31. децембар 2020.) 21. јануар 2021. DOC
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (период 1. јануар – 31. децембар 2019. године) 24. јануар 2020. DOC
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (период 1. јануар – 31. децембар 2018. године) 30. јануар 2019. DOC
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (период 1. јануар – 31. децембар 2017. године) 1. фебруар 2018. DOC
Извештај о раду радних тела Народне скупштине и запослених у сектору за законодавство службе Народне скупштине (период јун – децембар 2016. године) 28. фебруар 2017. PDF , DOC
Извештај о међународној сарадњи Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23. фебруар 2017. PDF
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СЛУЖБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ (X сазив) 24. мај 2016. PDF , DOC
Извештај о раду радних тела Народне Скупштине и запослених у сектору за законодавство службе Народне Скупштине (април – децембар 2014. године) 12. фебруар 2015. PDF , DOC
Извештај о раду одбора Народне скупштине и запослених у Сектору за законодавство Службе Народне скупштине (IX сазив) 4. март 2014. PDF , DOC
Извештај о раду одељења за односе с јавношћу 2008 - 2012. године 8. мај 2012. PDF , DOC
Извештај о раду Службе Народне скупштине у периоду од 11. јуна 2008. до 13. марта 2012. године 4. мај 2012. PDF
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МАРТ 2009 - МАРТ 2012. 30. март 2012. PDF , DOC
Извештај о раду Административног одбора у периоду јун 2008. године - децембар 2011. године 28. децембар 2011. PDF , DOC
Извештај о раду одбора Народне скупштине у 2010. години 5. април 2011. PDF , DOC
Извештај о међународној сарадњи Народне скупштине Републике Србије у 2010. години 23. март 2011. PDF
Извештај о избору једног члана савета РРА 30. септембар 2010. PDF , DOC
Извештај о раду одбора Народне скупштине у 2009 години 31. мај 2010. PDF , DOC
Извештај о ревизији завршног буџета Републике Србије за 2008. годину 27. новембар 2009. PDF , DOC
Листа кандидата за чланове савета РРА 17. новембар 2009. PDF , DOC
Извештај о избору три члана савета РРА 17. новембар 2009. PDF , DOC
Листа кандидата за избор члана РРА из НВО 19. октобар 2009. PDF , DOC
Извештај за избор члана РРА из НВО 19. октобар 2009. PDF , DOC
Извештај о контроли финансијских извештаја политичких странака за 2008. годину 30. септембар 2009. PDF
Извештај о раду одбора Народне скупштине 11. јун 2008. - 11. јун 2009 25. јул 2009. PDF
Извештај о контроли финансијских извештаја политичких странака за 2007. годину 6. мај 2009. PDF
Извештај о раду одбора у 2007. години 26. фебруар 2008. PDF , DOC
Сектор за међународне односе – Извештаји о раду одбора 2004 – 2006 28. децембар 2006. PDF , DOC
Сектор за послове радних тела – Извештаји о раду одбора 2004 - 2006 22. децембар 2006. PDF , DOC