Понедељак, 1. октобар 2007.

Двадесетпрва седница Законодавног одбора

Законодавни одбор је на седници одржаној 1. октобра разматрао и предложио Народној скупштини да прихвати у начелу предлоге закона о изменама и допунама Закона о Влади, Закона о државној управи и Закона о државним и другим празницима, као и о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, које је поднела Влада.Законодавни одбор је на седници одржаној 1. октобра разматрао и предложио Народној скупштини да прихвати у начелу предлоге закона о изменама и допунама Закона о Влади, Закона о државној управи и Закона о државним и другим празницима, као и о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, које је поднела Влада.

Одбор је разматрао и предложио да Народна скупштина прихвати у начелу Предлог закона о печату Републике Србије и Предлог закона о печату државних и других органа, које је поднела Влада.

Седници је председавао председник Одбора Влатко Ратковић.


Одбори везани за ову активност