1991. година

Број закона објављених у Службеном гласнику РС - предлагачи

година 1991. 162
Влада 146
народни посланици 4
одбори Народне скупштине 6
остали предлагачи 6

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине