Понедељак, 10. децембар 2007.

Тридесетчетврта седница Законодавног одбора

Законодавни одбор је, на седници одржаној 10. децембра, разматрао три амандмана поднета на Предлог закона о спољним пословима и два амандмана поднета на Предлог закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије и предложио да Народна скупштина усвоји поднете амандмане.Законодавни одбор је, на седници одржаној 10. децембра, разматрао три амандмана поднета на Предлог закона о спољним пословима и два амандмана поднета на Предлог закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије и предложио да Народна скупштина усвоји поднете амандмане.

Седници је председавао председник Одбора Влатко Ратковић.

Одбор је разматрао у начелу Предлог закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину и предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање и Републичког завода за здравствено осигурање и предложио да Народна скупштина усвоји у начелу Предлог закона о буџету Републике Црбије за 2008. годину, са пратећим документима.

У наставку рада, Одбор је након разматрања, предложио да Народна скупштина усвоји у начелу Предлог закона о буџетском систему и предлоге закона о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, о порезу на добит предузећа и о републичким административним таксама.

Законодавни одбор је разматрао и предложио да Народна скупштина усвоји у начелу Предлог закона о измени Закона о јавним путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, Предлог закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру справођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА).


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5